Tricket med cloud computing är att utnyttja utrymme på webben istället för på egna hårddisken eller servern. Men vad betyder det egentligen? Enkelt beskrivet: mjukvara och hårdvara blir webbaserat. ”The cloud”, molnet, är en metafor för internet.

Tidigare har nätet fungerat parallellt med dina andra program, men nu flyttar allt fler program ut på nätet. Det finns många exempel. Google Docs är ett där du kan arbeta och lagra dokument online direkt i browsern, Remember the milk är en annan tjänst där du kan lägga upp att göra-listor.

Ytterligare exempel är att lagra data som dokument och bilder hos olika webbtjänster som Box.net och Dropbox.com istället för på den egna datorn. Och det finns många fördelar.
Man har alltid tillgång till de dokument man behöver, man kan jobba kollaborativt och slippa versionshantering. Det är mycket mer säkert och hårddiskkraschen är ett minne blott, för informationen finns kvar i molnet. Det ger utrymme för att man själv, på ett företag eller i en organisation, kan skapa förutsättningar att jobba tillsammans, genom en wiki eller att dela dokument och kalender i Google Docs. Makten har gått från it-avdelningarna till användarna.

Cloud computing är sammankopplat med begreppet Saas – software as a service, mjukvara som en service. Det kan vara Incordias e-handelsplattform där de huserar ett stort antal e-handlare eller någon av Salesforce.com tjänster. Man köper service av ett företag istället för en licens till ett program.

Det gäller också för hårdvara, Haas – hardware as a service, inom vilket Amazon erbjuder serverutrymme genom deras webbtjänster. Man lagrar applikationer, webbsidor och innehåll hos dem till exempel genom Amazon S3 – Simply storage service, för lagring av data eller Amazon EC2 – Elastic compute cloud, där man kan lägga hela sin datorkapacitet i molnet.

Cloud computing är alltså ett moln av nätresurser som kan nås via nätet från din dator, mobil eller handdator. Det är en dominerande utveckling som utmanar företag som Microsoft att tänka i nya banor.

Man pratar också om molnet ur en sociologisk aspekt, att det är i molnet man samlar sina kontakter och kommunicerar med varandra i sociala nätverk och communities. Molnet är framtiden – ovan där.

Läs de sex andra delarna:
Del 1: Miljöboven är en frälsare
Del 2: Låt någon annan betala
Del 3: Låt kunderna styra företaget
Del 4: Kontrollera kunderna med transparens

Fakta

›› Var lagrar ditt företag information och kan det göras på ett mer effektivt och säkerhetsmässigt sätt?

›› Hör många definitioner av Cloud computing i videon What is Cloud Computing på Youtube. Sök på »what is cloud computing«.