9 av 10 företag förstår att nästa generations anställda kommer ta med sig socialt nätverkande till arbetsplatsen. Men överlag inser företagen inte potentialen med sociala medier. Det visar it-konsulten Avanades nya undersökning.

Avanade har intervjuat 541 företag, varav 121 från de nordiska länderna, om hur de ser på de sociala mediernas betydelse för verksamheten. Resultatet säger att 7 av 10 svenska företag av säkerhetsskäl är rädda för att använda sig av okonventionell teknik. Denna rädsla blir därmed är ett av de största hindren för att införa sociala nätverk i verksamheten.
– Det handlar nog snarare om att företagen är rädda för att läcka affärshemligheter än om att den tekniska säkerheten inte är tillräcklig, säger Avanades Sverigechef Niklas Johnsson. Företagen tenderar att lyfta upp mediet i sig och skylla på det istället för att bestämma sig hur de ska förhålla sig till det genom riktlinjer och policies.

Vad är definitionen på ”sociala medier” i undersökningen?
– Vi har ställt frågor om hur företagsledningen ser på att anställda under arbetstid använder nätverkssajter som Facebook, Myspace, Linkedin samt även bloggar, wikier och andra verktyg som inte är direkt kopplade till den anställdes arbetsuppgifter.

Och hur ser ledningen på det, generellt?
– Företagsledningen ofta är negativt inställd. Sociala medier är i de allra flesta fall ingen naturlig del av kundstrategin.

Enligt undersökningen ser ändå 3 av 10 företag en direkt koppling mellan övergången till att använda sociala medier och en ökad försäljning. Kommentar?
– Att de flesta företag missar en jättestor potential. Det beror givetvis på vilken verksamhet man bedriver, men vi måste ha klart för oss att det nu växer fram en helt ny generation av konsumenter som förväntar sig att företagen är med på det här.

– Om företagen inte anpassar sig till hur den nya generationens konsumenter vill köpa, så kommer företagen inte heller att kunna sälja. Men även de företag som riktar sig till andra målgrupper missar idag möjligheter till kommunikation, och därmed försäljning och långsiktiga kundrelationer.

Vad har ni för faktiska belägg för att påstå att företag som använder sig av sociala medier ökar sin försäljning?
– Vi ser att företag som jobbar med sociala medier har en mer långsiktig relation med sina kunder. Det är fortfarande väldigt få som jobbar med till exempel Facebook, men allmän webb 2.0-teknologi som kommentarsfunktioner på sin sajt, folk-som-har-köpt-den-här-produkten-har-också-köpt-funktioner, och så vidare är desto vanligare. Och det ökar försäljningen.

Vad finns det för skillnader på hur företagen använder den nya tekniken i den interna respektive den externa kommunikationen?
– Vår uppfattning är att företagen i större utsträckning vågar testa den nya tekniken internt än externt. Det kan vara en avdelning som bloggar på intranätet eller en wiki-struktur som sätts upp i ett utvecklingsprojekt.

– Där känner vi oss förresten själva som en föregångare:
Avanade har 9 000 anställda på 37 olika ställen i världen, och vi tar till alla hjälpmedel vi kan för att kommunicera.

Er undersökningen visar också att 67 procent av de svenska företagen inte tror att ledningen förstår potentialen med sociala medier?
- Ja, vi är inte överraskade över den siffran. Det ger ju en fingervisning om vilka möjligheter och hot företagen står inför. Det finns stora möjligheter att ta marknadsandelar från sina konkurrenter för den som är vaken. Men den som inte anpassar sig till förändringarna kommer att förlora kunder.

Fakta

 
73 procent
av de svenska företagen svarar att sociala nätverk är ett utmärkt sätt att stärka kundrelationer. Motsvarande siffra för finska företag är 47 procent.

31 procent av de svenska företagen associerar sociala medier med ökad försäljning. För Danmark, Norge och Finland är siffrorna 29, 54 respektive 56 procent.

57 procent av de svenska företagen tror att socialt nätverkande kommer bli en tongivande kommunikationsaktivitet med kunder. Det kan jämföras med Danmarks 77 procent och Finlands 40 procent.

Källa: Avanades undersökning ”CRM and Social Media: Creating Deeper Customer”
Relationships