Enligt bloggsökmotorn Technorati finns i dag 112 miljoner bloggar. Men samtidigt som allt fler bloggar skapas, sprider sig bloggdöden allt snabbare. Och det är inte bara testbloggar som lämnas öde, utan även en hel del företagsbloggar.

Ett inlägg om dagen låter inte alls så mycket i början, men efter några månader börjar bloggandet gå allt trögare. Hobbybloggar kan man ju lägga ner om man tröttnar på dem, men det ställs högre krav på företagsbloggar. Om du vill att den ska hjälpa företaget på lång sikt, gäller samma regler som för allt annat i företaget. Bloggen måste systematiseras för att överleva.

Författaren och företagsutvecklaren Michael Gerber beskriver det här problemet i boken "The E-Myth Revisited". Han menar att all verksamhet som är beroende av att man personligen arbetar inte kan överleva på sikt. Om du tar semester, blir sjuk eller helt enkelt tröttnar, slutar den fungera. Den enda lösningen är att systematisera verksamheten så den blir oberoende av dig, och kan skötas av etablerade rutiner.

Michael Gerbers modell kan mycket väl överföras till bloggvärlden. De mest robusta bloggarna idag består av system med många skribenter och flera redaktörer som är organiserade på ett systematiskt sätt. Om man till exempel går in på LifeHack.org, ser man 66 aktiva skribenter presenterade. En så stor bloggorganisation kräver förstås finslipade rutiner för att bloggen inte ska bli instabil och spretig. Men när systemet väl är uppbyggt är det helt oberoende av enskilda personer.

En annan systematiserad blogg är FreelanceSwitch.com, som har ett tiotal skribenter. Grundaren Collis Ta’eed har steg för steg överlåtit bloggens olika funktioner på andra medarbetare. I dag har han själv bara rollen som ägare, efter att ha överlåtit vd-posten till sin bror Vahid Ta’eed.

– Vi anställde också en redaktör tidigare i år. Det är ett svårt steg. Ett av de viktigaste verktygen för att det ska fungera är ett Gmail-konto som redaktören använder. Om redaktören är sjuk, på semester, eller om vi behöver byta redaktör, kan någon annan snabbt kliva in och fortsätta. Vi har också en wiki för att lagra manualer för hur man gör olika saker, säger Collis Ta’eed.

När ni byggt upp en systematiserad blogg blir den oberoende av enskilda personer. Om ni vill kan ni till och med sälja bloggen, utan att ägarbytet ens märks för läsarna.

Jarkko laine har själv jobbat som skribent i systematiserade bloggar, och nu håller han som bäst på att bygga upp ett eget bloggsystem med frilansande skribenter och redaktörer. Han är däremot inte beredd att lämna över allt ansvar på dem.

– Även när jag har lämnat ansvaret för det dagliga arbetet, kommer jag nog att delta genom att skriva några inlägg då och då. Jag kommer också att arbeta nära redaktören så att vi har en nära förståelse om var bloggen är på väg, säger han.

Att ta hjälp med skrivandet är ganska enkelt, men Jarkko Laine menar att det finns en fara i att lämna över ansvaret för bloggen till skribenterna:
– Ägaren måste ha passion för bloggandet, även om han eller hon inte själv bloggar längre. Om ägaren ser bloggen som en kassako, går den antagligen en långsam död till mötes. Man måste behålla kontakten med skribenterna, och ha idéer om vad bloggen ska handla om. Eller åtminstone anställa en redaktör som tar hand om det. Ett bra exempel på det är FreelanceSwitch, säger han.

5 steg till en blogg som överlever
›› 1. Undvik ett personligt varumärke
Om bloggen handlar om dig som person, eller om du är en tydlig avsändare, är det nästan omöjligt att göra bloggen oberoende av dig. Du blir intimt sammankopplad med din blogg och kan aldrig bli fri från den utan att lägga ner den.
– Bloggar har en del egenheter som måste hanteras för att kunna systematiseras. Det viktigaste är att bloggen har ett annat varumärke än författarens namn, säger Jarkko Laine.

›› 2. Utveckla riktlinjer för hur bloggen ska skötas

Fortsätt att arbeta med din blogg, men dokumentera allt du gör. Meningen är att de riktlinjer du skriver ska kunna följas av andra, som stegvis kan ta över bloggens olika arbetsuppgifter. Det första steget för att systematisera arbetet är att skriva riktlinjer för hur inläggen ska skrivas.
– Jag har skrivit den första versionen av skribenternas guide. Jag har helt enkelt skrivit ner processen, som jag nu provkör med ett par skribenter. Den här versionen innehåller det dagliga arbetet och hur de ska hålla kontakten med redaktören – alltså jag själv i början. Hur vi kommer överens om vad de ska skriva, när de ska skriva det, vad de ska göra om de inte hinner klart i tid, och så vidare, säger Jarkko Laine.

›› 3. Dela upp arbetet i olika roller
En roll kan vara skribenten, som kommer på artikelidéer och skriver texter. En annan kan vara redaktören, som granskar texterna, gör justeringar, lägger in bilder och godkänner publiceringar. Andra roller kan vara annonsansvarig, teknikansvarig, och så vidare.
– Om målet är att öka antalet läsare och behålla dem på sikt, är det förnuftigt att bygga ett bloggsystem redan från början – även om du själv får fylla alla roller i början, säger Jarkko Laine.

Genom att tänka igenom vilka roller bloggsystemet ska ha när det är klart, kan du skriva riktlinjer för de olika rollerna och anlita medarbetare för en roll i taget.
– Vi har manualer för redaktörens arbetsuppgifter, till exempel hur man använder bloggverktyget, skapar relationer med skribenter, gör utbetalningar, hittar bilder och hur man gör om man blir sjuk, säger Collis Ta’eed.
Han tycker att det är viktigt att man först själv hittar ett arbetssätt som fungerar optimalt.
– Innan du kan anlita någon för att göra ett jobb, är det viktigt att du kan göra jobbet själv.
Bloggningsplattformar som Wordpress har bra stöd för olika roller, så att man kan ha många skribenter och även flera redaktörer som godkänner publiceringar. Ofta kan man även presentera skribenterna med egna profiler.

›› 4. Anlita skribenter
Ge skribenterna de riktlinjer du har skrivit, och allt eftersom du ser resultaten kan du ändra i riktlinjerna för att allt ska bli rätt. Fortsätt så tills du får ett stabilt flöde av nya inlägg. Då behöver du inte skriva egna inlägg längre, även om du självklart kan fortsätta att göra det då och då. Jarkko Laine kommer alltid att vilja fortsätta blogga själv:
– Självklart är det viktigt för mig att blogga, det var därför jag startade bloggen. Den är inte bara ett sätt att tjäna pengar, utan också ett sätt att dela mina tankar och idéer med omvärlden, säger han.
Skillnaden mot att vara en ensambloggare är att han inte behöver blogga så ofta, och att företaget inte är beroende av att han ska jobba hela tiden.

›› 5. Släpp kontrollen stegvis

När skribenterna skriver bra inlägg och riktlinjerna fungerar, kan du välja att gå vidare och ge fler redaktörer behörighet att godkänna publiceringar. Steg för steg kan du sedan släppa till exempel annonsförsäljning och teknisk utveckling, så länge du ser att riktlinjerna för varje område fungerar.
– Till slut måste du släppa taget. Det är faktiskt mycket svårare än det låter. Ofta blir inte bloggen riktigt densamma, och det kan bli en turbulent övergång. Men det är viktigt att motstå frestelsen att detaljstyra människor, säger Collis Ta’eed.
Du får så småningom rollen som ägare istället för aktiv producent. Din blogg utvecklas stegvis till ett fristående och långsiktigt hållbart bloggsystem.

Fakta

Collis Ta’eeds systematiserade blogg: www.freelanceswitch.com
Jarkko Laines personliga blogg:
www.jarkkolaine.com
Michael Gerbers företag:
www.e-myth.com