Den nationella standarden för webbsidor, som går under namnet ”SS-EN ISO 9241-151:2008”, finns tillgänglig hos Sis, Swedish Standards Institute.
– Sis roll är att hjälpa de svenska intressenterna att delta i internationellt och globalt standardiseringsarbete, säger Louise Herrmann, projektledare på Sis.

– I takt med att allt fler använder webben till alltmer, ökar förväntningarna på utformningen av webbsidorna. Som användare vill jag direkt förstå hur jag navigerar och jag förväntar mig till exempel att länkar presenteras på samma sätt.

För att standarden ska få genomslag uppvaktar Sis fackpress och nyhetsmedier, och medlemmar i den Svenska Tekniska kommittén som har sett över standarden funkar som ambassadörer i respektive företag.
– Med den här i handen ska man hamna rätt i hur man utvecklar en webbsida, säger Louise Herrman.

Tanken är att standarden ska användas som ett verktyg av utvecklare och beställare av webblösningar för att ge svar på frågor om hur man ska utforma en webbsida. Och ur ett globalt perspektiv för att undanröja handelshinder.
– Man kan använda det i en upphandlingssituation och som konsult kan man säga att man jobbar utifrån den här standarden och luta sig mot det.