Barn och ungdomar använder i allt större utsträckning nätet till att chatta med kompisar, publicera text och bilder, och till att spela spel. Knappast överraskande slutsatser i sig, men det har skett en markant ökning inom just dessa områden sedan 2006 enligt Medierådets färska rapport Unga & Medier 2008.

Studien är baserad på en enkät ställd till barn och ungdomar 9-16 år. Dessutom har föräldrar till barn i samma åldersintervall fått svara på motsvarande frågor om vad de tror de unga använder nätet (och andra medier) till.

På frågan "Vad brukar du göra på internet" svarar de unga så här:

  Samtliga Flickor Pojkar
Chatta 73% 81% 65%
Kolla klipp på Youtube etc 70% 64% 76%
Spela spel 65% 54% 76%
Hänga på Lunastorm, Playahead etc 40% 54% 24%
Göra läxor och skolarbeten 34% 39% 28%
Ladda ner musik, film etc 27% 23% 32%
Mejla 21% 26% 15%
Söka information om annat än skolarbete 20% 17% 24%
Lägga ut texter och bilder 13% 20%   6%
Handla/betala med SMS   1%  1%   1%

Intressant är också att hela 97 procent av ungdomar mellan 12 och 16 år använder internet på fritiden och att tjejer är något flitigare internetanvändare än killar.

Och till sist, en något av en tidlös slutsats i Medierådets rapport: Föräldrarna anser att barnen spenderar för mycket tid på tv, internet, datorspel och tv-spel - vilket de unga inte själva håller med om.