Först: Vad vill vi? Sedan: Vad behöver vi?
Denna välkända tågordning gäller även när man ska välja publiceringsverktyg för sin sajt. Ändå är det just i detta grundläggande skede som många blandar ihop korten. Det menar Leif Engström som jobbar med rådgivning kring publiceringsverktyg.

– Tyvärr är det här jätteproblematiskt. Mindre och medelstora företag verkar ibland glömma bort själva konceptet, alltså målet och syftet med sin webbsatsning. De tänker: ”Vi måste ha ett CMS (Content Management System)”, men de frågar sig inte varför och hur de ska använda det. Man måste alltid ta ett steg tillbaka och först tänka ”Vad vill vi?”.

Å andra sidan, förklarar Leif Engström, kan man som kund paradoxalt nog hamna i kläm också om man tänker alltför mycket på vad man faktiskt vill uppnå med sin kommunikation på webben, eftersom valet av publiceringsverktyg då ofta blir helt underordnat.

– Kunden går till sin konsult och säger: ”Hej, vi behöver en ny webbplats, kan ni fixa det åt oss?” och konsulten svarar ”Självklart, vi har till och med ett eget publiceringsverktyg ni kan använda”. Det fungerar förhoppningsvis bra en tid, men så småningom tar man risken att leverantören slutar att vidareutveckla produkten, och då sitter man där inmålad i ett hörn. Det var det som hände när många webbyråer gick omkull i början av 2000-talet.

För tre år sedan delade Leif Engström upp publiceringsverktygen i fyra olika kategorier: portalsystem, systemleverantörer, standardsystem och konsultlösningar. Idag är det mycket svårare att göra en sådan uppdelning, inte minst eftersom bloggboomen avdramatiserat det här med webbpublicering, som han uttrycker det.

– Det är överhuvudtaget svårt att dra knivskarpa gränser för vad som är ett publiceringsverktyg idag. I nästan varje webbprojekt finns det numera någon form av publiceringsverktyg i botten: Man börjar med en CMS-plattform och kopplar ihop med de moduler som behövs. Och för enklare webbplatser kan mycket väl ett gratis bloggverktyg som exempelvis Wordpress eller Blogger tjäna som CMS.

Wordpress bygger på öppen källkod, och förutom att bloggen slagit igenom med buller och bång är det enligt Leif Engström öppen källkod-trenden som förändrat marknaden för publiceringsverktyg mest de senaste åren.

– 2005 var CMS i öppen källkod en parantes. Idag tar verktyg som Joomla, Dotnetnuke och inte minst Drupal allt större marknadsandelar, även när det gäller lite större och mer kompetenta lösningar. En del av förklaringen till den här utvecklingen är sannolikt att företagen inser värdet av att själva förfoga över källkoden. Därmed blir de inte ensidigt konsultberoende. Att dessa gratisverktyg dessutom många gånger matchar produkter motsvarande 100 000 kronor eller mer är förstås heller ingen nackdel.

Leif Eengström drev själv en webbyrå på 90-talet och redan 1997-98 var han med om att utveckla ett publiceringsverktyg byggt på ASP och Acessdatabaser. Idag jobbar han på reklambyrån LLR Group med it-inriktning där hans uppgift är att hitta rätt publiceringsverktyg för byråns kunder. Och han varnar generellt för det han kallar konsultverktyg.

– Du ska inte välja ett konsultverktyg om du inte sedan tidigare har en mycket bra relation till konsulten, eller åtminstone har förvissat dig om att verktyget har en bred spridning och referenser som du känner att du kan lita på. Som kund tar man en stor risk när man köper konsultens eget verktyg, säger Leif Engström och menar att Episerver är ett exempel på verktyg som definitivt inte är ett konsultverktyg i den bemärkelsen.

– Episerver utvecklar själva verktyget men använder sig av it-konsulter som återförsäljare och utvecklare av specifika moduler. Det upplägget borgar för kundens trygghet på längre sikt.

För den som ändå bestämmer sig för att satsa på ett konsultverktyg rekommenderar Leif Engström kunden att begära av leverantören att den ickekompilerade källkoden ska deponeras hos tredje part.
– Om något händer konsulten har du då bättre förutsättningar att snabbt få sajten på fötter igen. Beroende på verksamhet kan det ju betyda väldigt mycket, och till och med vara direkt affärskritiskt.

Läs om hur Praktiktertjänst, EM Möbler och Signerat tänkte och agerade när de valde nytt.