1. Ta inte första bästa
Nästan alla webbyråer och it-konsulter har någon form av publiceringsverktyg att rekommendera. Men alla verktyg passar inte just din verksamhet lika bra. Dessutom är det minst lika viktigt att välja en leverantör som du verkligen känner förtroende för.

2. Gör en ordentlig kravspec
Oavsett hur stort eller litet ditt webbprojekt är så tjänar du alltid på att tydligt beskriva vad verktyget ska klara, men också hur det ska gå till.

3. Överväg öppen källkod...
Med verktyg som Drupal, Dotnetnuke, Joomla eller Open CMS har du stora möjligheter att skräddarsy en kraftfull lösning som i teorin är helt gratis. I praktiken krävs det dock att du investerar i programmeringstid internt eller har kompetens att ställa rätt krav på en extern konsult.

4. ...eller ett bloggverktyg
Med lite anpassningar kan exempelvis Wordpress eller Blogger fungera utmärkt som publiceringsverktyg för enklare webbplatser där du smidigt ska kunna uppdatera text och bilder.

5. Var öppen med din budget
Hymla inte med hur mycket pengar du tänkt satsa på ditt publiceringsverktyg när du begär in offerter från leverantörer. Är du öppen med din budget ökar chansen att ni ställer realistiska förväntningar på varandra.

6. Kolla referenser

Vad tycker andra användare om det verktyg och den leverantör du funderar på? Kontakta om möjligt både webbredaktörer och folk på teknik- och ekonomisidan. Finns inga referenser – välj ett annat verktyg! Vilka lösningar har dina konkurrenter eller branschkollegor valt?

7. Ta reda på hur modulerna funkar

När du hittat ett potentiellt verktyg: gör en analys av vilka moduler som finns tillgängliga, och hur dessa uppfyller dina krav. I de flesta fall kan och bör du undvika att stå som finansiär och testpilot för helt nya moduler.

8. Kräv svar
Är det viktigt att din sajt uppfyller exempelvis W3C:s webbstandarder eller 24-timmarsmyndighetens riktlinjer så förvissa dig om att verktyget också har stöd för detta. Detsamma gäller om din webbplats ska lanseras på flera språk. Och hur tacklar verktyget sökmotorerna?

9.Var medveten om riskerna
Visst kan ett specifikt renodlat konsultverktyg vara bästa lösningen för din webbsatsning, speciellt om du känner att ni har ett ömsesidigt förtroende för varandra och om du har försäkrat dig om att det finns nöjda referenser som du kan lita på. Men tänk på att du riskerar att hamna helt i händerna på leverantören om det inte finns någon annan som kan ge support på konsultens egenutvecklade publiceringsverktyg.

10. Deponera källkoden
Om konsulten äger rättigheterna till källkoden, begär att den deponeras hos tredje part, som en försäkring om något skulle hända.

11. Fatta priset
Billigt kan bli dyrt. Tänk på att inköpspriset i de flesta fall är långt ifrån hela kostnaden för ditt publiceringsverktyg. Leverantörernas olika prissättningar kan vara svåra att jämföra, men försök få ett helhetsgrepp om prisbilden.

12. Tänk koncept före verktyg
Den här goda råd-listan är på intet sätt heltäckande, och den måste självklart få olika prioritering beroende på just din webbsatsning och din organisations storlek. Mål och syfte måste alltid komma först. Ett dåligt koncept räddas inte av ett bra publiceringsverktyg. Men fel publiceringsverktyg kan sätta käppar i hjulet för ditt i övrigt väl genomtänkta koncept!

Tack till Martin Edenström, Robert Edvardsson, Leif Engström, Patrik Ohlson och Maria Wasing för era tips!