– Det saknades ett sånt ställe och den 7 maj i år lanserade vi därför Signerat.se, säger Maria Richardsson som tidigare jobbat som webbredaktör och webbkonsult på bland annat Microsoft.

När insåg ni att ni behövde köpa in ett publiceringsverktyg?
– Det visste vi från början. Signerat ska inte bli någon liten nischsajt. Vi ska bli stora. Det kräver också ett publiceringsverktyg därefter. Jag har tio års erfarenhet av webbranschen och kände att vi måste ha ett bra verktyg i botten för att klara av större volymer, så att vi kan automatisera så mycket av processen som möjligt. Jag och Anna får inte vara flaskhalsen, vår främsta uppgift är att marknadsföra sajten.

Hur gick ni till väga för att hitta rätt verktyg?
– Vi började med att specificera behoven. De flesta verktygen på marknaden har ju de vanligaste funktionerna som kassa och så vidare, men vi koncentrerade oss framförallt på att noga specificera de krav som vi förmodade var unika för just vår verksamhet. Vår affärsmodell skiljer sig ju något från en traditionell e-handel.

Nästa steg?
– Nästa steg var att titta på vilka system som fanns på marknaden. Ganska snart stod det klart att valet för vår del stod mellan en open source-lösning eller Sitedirect.

Hur kom ni fram till att just dessa lösningar var enda alternativen för er?
– Jag har testat en hel del publiceringssystem genom åren. Sitedirect är det mest användarvänliga jag jobbat med, och jag visste att det har en flexibel plattform som det är lätt att göra uppdateringar i. Open source-alternativet föll bort för att vi då ändå skulle bli beroende av en extern utvecklare eftersom vi inte själva har programmeringskunskaperna.

– Sedan är det såklart guld värt med en bra personlig kontakt med leverantören, och jag kände personerna bakom Sitedirect sedan tidigare. En annan viktig parameter var att vi behövde komma igång snabbt, vi kände att vår idé låg rätt i tiden. Att det var ett svenskt system där leverantören lätt kunde förstå vår affärsmodell var därför också viktigt.

Vad var svårast med att välja rätt publiceringsverktyg?
– Själva valet upplevde vi inte som särskilt svårt. Svårigheterna var snarare att få ihop de specialanpassningar vi behövde göra. Där har vi ställts inför en hel del frågor och leverantören har hjälpt oss med att skräddarsy verktyget.

Hur gick det till att göra anpassningarna rent praktiskt?
– Vi har själva formgivit, och via jpg-skisser och diskussioner med leverantören har systemet vuxit fram.

Vilka svagheter tycker ni ert publiceringsverktyg har?
– En nackdel är att när man gjort ändringar i en sida och klickat spara, så måste jag också välja ”publicera” innan sajten uppdateras. En detalj, visst, men ändå.

– En sak till förresten. I och med att vi specialanpassat många funktioner så får det till följd att en del standardfunktioner inte fungerar längre. Det kan till exempel handla om listobjekt och sådant. Det är ett råd jag gärna ger till de som ska börja med e-handel: tänk noga igenom hela köpprocessen utifrån kunden om och om och om igen och se till att publiceringsverktyget stöder denna process, men missa inte konsekvenserna av specialanpassningarna. Bolla alltid med leverantören och se till att ni inte målar in er i ett hörn! Fast å andra sidan: var inte rädd för att göra de anpassningar som ni anser behövs. Det kan ju vara dessa som gör just er webbutik bättre än andras. Jag menar bara att man ska vara medveten om vad man gör.

Vad har publiceringsverktyget kostat er så här långt?
– Ungefär 120 000 kronor plus moms. Av det är cirka 90 000 licenskostnader, resten utvecklingskostnader för specialanpassningar. Vi har ju sparat en hel del pengar genom att göra all formgivning själva. Sen har vi valt att lägga driften på samma leverantör, då vi tycker det finns en trygghet i det. Den driften kostar cirka 500 i månaden och är alltså en webbhotellskostnad.

Vilket råd vill du ge andra småföretagare som står i begrepp att välja nytt publiceringsverktyg?

– För det första är det viktigt att man har förtroende för den leverantör man anlitar. Har man det kan man tillsammans lösa väldigt mycket på ett smidigare och bättre sätt. För det andra: ta reda på vad som är standardfunktioner och vilka specialanpassningar som kan göras. Så långt det är möjligt vill man ju behålla standardfunktionerna för att hålla nere kostnaderna.

Fakta

Bransch: Design & formgivning
Ägare: Maria Richardsson och Anna Tiles
Antal anställda: 2
Startår: 2008
Förväntningar i siffror: ”Målet är att ha 15 000 besökare och 500 köp per månad under hösten. Vi hoppas omsätta 600 000 kronor under 2008”
Publiceringsverktyg: Sitedirect
Konsult CMS: Sitedirect Professional Web Solutions AB
www.signerat.se
www.sitedirect.se