– Vi började processen att se över marknaden och kort därefter valde vi att göra en liten förstudie med Litium för att se i vilken mån Litium Studio uppfyllde våra krav, säger Niclas Friberg som är it-chef på EM.

Vad var svårast med att välja publiceringsverktyg?

– Att hitta rätt partner som förstår vår verksamhet.

Hur kom ni fram till att just Litium var ”rätt partner”?
– Vi kände till Litium sedan tidigare eftersom de har sin bas i Jönköping där vi har vårt huvudkontor. Redan för några år sedan tittade vi på deras verktyg, men då matchade det inte våra behov. Nu har det däremot vuxit till sig, och vi upplever att det matchar våra behov bättre. Dessutom har Litium skaffat sig en bred kundbas och tagit hem många stora affärer på sistone. Det ser vi som positivt. Ju fler användare, desto bättre för oss. Det driver utvecklingen av verktyget framåt.

Vilka var alternativen?
– Vi tittade på Episerver och några andra verktyg, men vi gjorde inte någon jätteomfattande analys i övrigt.

Varför valde ni inte att göra en grundligare analys av hela marknaden?
– Vi ville komma igång snabbt, och kände att Litium Studio skulle passa våra behov. Vi gjorde ett utvecklingscase med Episerver och det fungerade i och för sig väl, men när vi jämförde tyckte vi att det var lite för uppknutet, alltså inte så flexibelt som vi ville ha det. Ett tungt argument för Litium Studio var också de två modulerna produktkatalogen och mediabanken som vi vidareutvecklat under projektets gång.

Funderade ni någon gång på en lösning byggd på öppen källkod?
– Nej, egentligen inte. EM har inte de resurserna internt som vi uppfattar att man behöver ha för att ge sig in på det. Vi ville ha en standardiserad befintlig plattform som vi kunde börja jobba med snabbt.

Vilka svagheter har ert publiceringsverktyg?
– Vi kommer att börja arbeta med systemet skarpt först i höst, och då kommer vi säkerligen hitta buggar, men så långt har vi inte kommit ännu.

Vad har publiceringsverktyget kostat er hittills?

– Kostnaden är en sak mellan oss och leverantören.
Okej, men i uppgörelsen ingår rättigheterna till källkoden?
– Nej, källkoden för själva plattformen ägs av Litium, det gör den. Men däremot äger vi rättigheterna till de moduler de specialutvecklat åt oss.

Så vad händer om Litium går i konkurs imorgon?
– Den risken finns alltid, men eftersom Litium arbetar med återförsäljare också så finns det flera partners som skulle kunna hjälpa oss med vidareutveckling. Det är ju egentligen samma sak om vi upptäcker att vi inte tycker att samarbetet funkar, eller om vi inte längre känner att de förstår vår verksamhet. Man kan inte gardera sig för allt heller.

Om du fick ge ett råd till andra företag av er storlek som står i begrepp att välja nytt publiceringsverktyg, vad skulle det vara?
– Ju tydligare kravspec desto lättare når man målet. Men det är minst lika viktigt att man har ett bra förhållande med leverantören: se till att välja en leverantör som du har eller kan få förtroende för. Det är en form av äktenskap man ingår, och då är det ju en fördel att prata samma språk.

Fakta

Bransch: Möbler och inredning
Ägare: Frivillig fackhandel
Antal anställda: Cirka 700
Startår: 1964
På nätet sedan: 1998
Omsättning 2007: 1,4 miljarder kronor
Resultat 2007: Ingen uppgift
Publiceringsverktyg: Litium Studio
Konsult CMS: Litium Affärskommunikation AB
www.em.com
www.litium.se