Det kallas Near Field Communication, NFC, och väntas inom en snar framtid vända upp och ned på mobilmarknaden.

Igår anordnades ”NFC – närhetens magi i vardagen” – en konferens kring tekniken NFC - Near Field Communication. Intresset bland den kostymklädda publiken var stort, när möjligheter och problem kring temat NFC ventilerades i Kista Science Tower.

Johan Wickman, vd för Mobility R&D på Telia Sonera, talade både om drivkraften bakom och funktionaliteten hos NFC. Enligt honom är mobilmarknaden på väg in i en ny teknisk revolution. Mobildata och användning har fullkomligt exploderat och med nya innovativa system kommer trenden att fortsätta i samma riktning. Mobilen har blivit människans bästa vän och ett personligt vardagsverktyg för både företag och privatpersoner.

– I framtiden kommer du inte att kunna lämna hemmet utan mobilen, för du kan inte öppna dörren utan den”, konstaterade Johan Wickman.

Men bakom citatet vilar en stor portion sanning. Användningsområdena för NFC-integrerade mobiler tycks nästintill oändliga. Att sitta vid ett bord på lunchrestaurangen, hålla mobilen mot en ”tech-tag” på menyn och därigenom både skicka en beställning direkt till köket och betala på samma gång, är redan idag fullt tekniskt möjligt.

Likaså möjliggör tekniken att få full produktinformation, verifikation på ett varumärkes äkthet, menyförslag i butik med mera, rätt in i mobilen.

Också när det kommer till B2B är utsikterna för NFC lovande. Fältpersonal kan till exempel spara in på både tid, pengar och energi genom att ersätta traditionell dokumentering med NFC-baserad kommunikation.

Med ett enda knapptryck går det att samlat ange data som vem, var och när och sända informationen till rätt destination. Digitala nycklar är ett annat exempel som tjänar nytta åt både privatpersoner och företag. I Vara Kommun, där hemtjänsten fått delta i pilottester, har responsen varit mycket god. Framförallt har tekniken sparat dem mycket tid i form av smidigare nyckelhantering. Digitala nycklar upplevs också säkrare och enklare då de inte går att kopiera och inte kan försvinna. Och i och med att pin-kodsverifiering endast öppnar dörren för behöriga, på enbart utsatta tider om man så vill.

Near Field Communication har tekniskt sett många likheter med Bluetooth, men drivkraften bakom NFC-utvecklingen är, enligt Johan Wickman, den utveckling vi haft med kreditkort och chip. Det har ökat säkerheten och breddat arenan för hur man kan använda sig av information. När konceptet förs vidare till mobilen ökar också djupet, i och med en display som gör att också användaren kan ”titta in i kortet”.

NFC har idag ett brett stöd av industrin, främst hos banker och transportföretag. Den enkelhet och snabbhet som tekniken erbjuder användare, talar för en mottaglig konsumentmarknad. För företag som vill marknadsföra sina produkter finns här en enorm potential.

Pär Ström, vd på Atomer och Bitar AB (anordnare av konferensen) talade om hur NFC öppnar vägar för ny typ av reklam. Han visade exempel från Asien där marknaden för detta redan är stor. Genom att till exempel förse planscher med koder som mottagare via NFC scannar in i sin mobil, kan företag erbjuda konsumenten ett mervärde. Det kan röra sig om en rabattkupong, en ringsignal eller en längre reklamfilm. Genom att placera taggar och koder på produkter, kan också företaget lära sig en hel del om sina konsumenter. De kan se vem som funderade på att köpa vad, på vilken plats och vid vilket klockslag.

Men tekniken är långt ifrån problemfri. Att NFC också innebär nya svårigheter och problem, är något som Magnus Rehler från Greenwich Consulting bekräftade. Vad händer till exempel rent konkret om en person som har alltifrån hem- och bilnycklar till plånbok, biljetter och annan värdefull egendom samlad i mobilen, tappar sin telefon? Eller om batteriet dör. Vem ska på den andra sidan stå för kundsupport, ta ansvar och finansiell risk när problem uppstår och pengar eller information försvinner?

Hur ska affärsmodeller och betalningslösningar se ut? Ska NFC-tekniken ligga inbäddad i SIM-kortet eller i mobilen? Det vill säga, ska mobiloperatörerna eller mobiltillverkarna stå för erbjudandet gentemot konsument? Hur ska man ta betalt för de olika NFC-tjänsterna och hur ska intäkterna fördelas?

Frågorna är många och det lär ta tid att hitta funktionella lösningar som gynnar alla inblandade parter. På Greenwich Consulting anser man att användarperspektivet måste stå i absolut fokus i utvecklingen kring NFC och mobiltelefoni. Företag och leverantörer måste gemensamt fundera över användarnas behov och se över problemformuleringen. Att jobba mycket med användargränssnitt är en annan viktig komponent. Om inte konsumenterna upplever att tekniken förenklar deras vardag, kommer det aldrig gå att sälja in (jämför ”cash-kortet” som aldrig blev någon succé, vare sig bland konsumenter eller hos återförsäljare).

Enligt Magnus Rehler har man redan kommit långt, men han tror att vi får vänta till 2010 innan marknaden på allvar tar fart. Leverantörer och utvecklare har många ”hemläxor” att göra, och användarna måste vänjas in i nya beteenden. Tekniken finns, nu är det alltså bara upp till omgivningen att mogna.

Fakta

NFC, Near Field Communication, är en teknik som breddar fältet för interaktiv mobilanvändning. Tekniken bygger på en trådlös kommunikationslänk mellan ett datachip och en informationsläsare, till exempel mobiltelefon, kamera eller dator. Inom de närmsta åren väntas NFC byggas in i hundratals miljoner mobila enheter (23 procents global penetration år 2013, enligt Greenwich Consulting).

Typiska användningsområden för NFC är betalning, identifikation och nedladdning av information via mobilen. Tekniken kan också implementeras i vanliga tryckpressar. Då kan man med en NFC-mobil koppla upp sig till en service såsom en webbadress, genom att hålla mobilen mot en NFC-yta på till exempel tidningen.

Utomlands finns redan många långt gångna NFC-projekt. I Tyskland används NFC-telefoner som tågbiljett, i Frankrike som nyckel, i Japan som bankomatkort och i Kina och USA i personlig och interaktiv reklam. Här i Sverige är tekniken inte lika utbredd, men Västtrafik har testat NFC-information för resenärerna vid busshållplatser.

Den 18 mars 2004 tog Nokia, Philips och Sony tillsammans initiativet till NFC Forum; en ideell näringsförening med syfte att etablera en världsstandard för Near Field Communication. Syftet är att förbättra, vidareutveckla användning och standardisering av NFC i elektroniska artiklar, mobila enheter och datorer.