Incordia är en av Sveriges största leverantörer av system för e-handel och webbpublicering. Bolagets konkurs är ett hårt slag för ett antal profilerade e-handelskunder.

De har stora kunder som Cdon och Tele2 och har nyligen expanderat sin verksamhet i Baltikum. Hur konkursen kommer att drabba kunderna är ännu oklart.

Men eftersom företaget erbjuder skräddarsydda helhetslösningar som ofta är integrerade mot kundernas affärssystem, kommer konkursen sannolikt att kännas av ordentligt.

Incordias vd, Ulf Stål, kommenterar situationen till Internetworld.

Vad har föranlett konkursen?
- Först och främst den extraordinära situationen på marknaden, som vi kan läsa om överallt. Men detta har förstås byggts upp under flera månader, och våra kunders affärer har varit påverkade under en längre tid. Detta i sin tur har lett till svårare investeringsbeslut och längre säljcykler. På grund av detta har vi inte kunnat leva upp till våra utsatta säljmål.

Hur drabbas era kunder och samarbetspartners av konkursen?

- De drabbas inte alls. Vi har tillsammans med en konkursförvaltare påbörjat ett intensivt rekonstruktionsarbete och hoppas snart kunna fortsätta i vanlig ordning, i ett nytt bolag med nya ägare. Under tiden jobbar Incordias personal på som vanligt med utveckling och support till våra kunder.

På Incordias hemsida har bolaget också tydliggjort att verksamheten kommer att drivas vidare som vanligt. Så här lyder meddelandet i sin helhet:

"Verksamheten drivs vidare som vanligt.
Incordia lämnade igår den 22 oktober in en konkursanmälan. Just nu håller konkursförvaltaren på att sätta sig in verksamheten och förutsättningarna för en rekonstruktion är mycket goda."