+ Väl utfört hantverk. Tydligt och snyggt trots att sajten
  fortfarande är anpassad för små skärmar.

- En stor del av den finansiella informationen finns bara som
 pdf, vi skulle gärna se mer på själva sajten.

Trots den lilla ytan känns sajten ofta både överskådlig och lättläst, även om det ligger på gränsen till det plottriga ibland. Överlag känns hantverket bakom sajten mer gediget än hos både Sandvik, Ericsson och Atlas Copco.

Förstasidan kunde dock bli betydligt bättre, här saknar vi tydligt fokus och med mörkblått, grått och svart som dominerande färger blir det inte så muntert.

Väl inne på sajten blir det betydligt trevligare. Färgskalan fungerar mycket bättre tillsammans med den vita bakgrunden. Navigeringen är traditionell med en toppmeny som får en undermeny till vänster. Inga större konstigheter här och det känns tydligt och enkelt att leta sig fram.

Den finansiella informationen är snyggt presenterad och enkel att hitta. Rapporterna och ett antal företagspresentationer finns bara som pdf, och här önskar vi att mer information skulle finnas direkt på sajten för ännu enklare åtkomst.

Precis som de andra företagen i testet har Scania flera påkostade kundmagasin som distribueras i tryckt form världen över. Det Scania gör som många andra missar är att använda det här – ofta ganska välgjorda – materialet även på webben.

Tyvärr lyckas man inte dra nytta av det fullt ut. Här finns exempelvis många snygga bilder som inte kommer till sin rätt i de små format de får på sajten. Man har också valt att lägga materialet relativt långt ner i hierarkin vilket gör att många besökare troligen missar det helt. Trist!

Också informationen om Scania som arbetsgivare är enkel att hitta och bra presenterad. Det är enkelt att hitta lediga jobb och via ett webbformulär kan man söka tjänsterna direkt på sidan.

När det gäller att bygga Scanias varumärke som arbetsgivare kan man dock bli bättre. Informationen är lite tunn och som potentiell arbetstagare får jag inte träffa några medarbetare på sajten. Här är Atlas Copcos satsning på video betydligt mer spännande.

Betyg: 6 av 10

www.scania.com