"Annonsörer måste göra tydligare val"


Johan Pettersson, digitalchef på Starcom Sweden :

– Generellt är en kommande lågkonjunktur gynnsam för digitala medier i ett längre perspektiv. Annonsörerna måste göra tydligare val och fördela om i sin mediemix då de inte har råd att göra ”allt”. Det gynnar digitala medier som är kostnadseffektiva. En tillväxt i andel kan de sedan ta med sig i en följande högkonjunktur och kapitalisera på när volymerna växer igen.Trenderna jag ser är följande:

  • Mer viralt och sociala medier: Användarna vill ha dialog och aktivt deltagande, därmed vinner sociala medier ytterligare mark. För annonsörer handlar det snarare om att förstå och vara en del i detta samtal än att gömma sig bakom plattformar de kan kontrollera till hundra procent. Vi kommer att se fler annonsörer som experimenterar med virala filmer och tävlingar som kräver engagemang och aktivt deltagande.
  • Stort med sök: Sök är det segment som fortsatt kommer att ha hög tillväxttakt under 2009 när det gäller annonspengar. Det är också här prispressen kommer att slå igenom tydligast under 2009.
  • Billigare banners: Fortsatt tillväxt i volymexponeringar, i kombination med låg tillväxttakt, ändrar balansen i utbud och efterfrågan. Detta kommer att trycka ner annonspriserna."Det gäller att optimera kampanjerna bättre"Malin Moser, ansvarig för digitala medier på Ad-on:


– Det jag spontant tänker på är att internetannonsering kommer att kräva mer och mer relevant information. Vi kommer att få se mer integrerat material som i allt högre grad engagerar besökarna. Det blir viktigt att ta kreativ höjd och satsa ännu hårdare på meningsfulla budskap. Här är tre stora trender jag ser:

  • Mindre image, mer ROI: Med tanke på lågkonjunkturen kommer företagen inte i lika hög utsträckning ha råd att satsa på imageskapande, utan det kommer krävas mer kostnadseffektiva strategier för att nå fram med sitt budskap. Return of investment, ROI, kommer att få större betydelse.
  • Mer sök: Sök är nog den stora vinnaren nästa år då det gäller att optimera kampanjerna bättre till en så låg kostnad som möjligt.
  • Mer mobilt och rörligt: De mobila satsningarna kommer att öka, eftersom det här är lättare att utforma relevanta budskap som kommer närmare kunden och hennes köpbeslut. Likaså kommer vi att se mer rörligt annonsmaterial med tanke på alla förbättrade tekniker.


"Det som ökar är mätbarheten av runda värden"


Stefan Palmquist, chef på Carat Interactive
:

– De tuffare tiderna skapar utrymme för att ta marknadsandelar och flytta positioner. Det är ett bra tillfälle för företag att utveckla sina produkter och tjänster. Men målgrupper reagerar olika på förändringar, och det bör man också vara medveten om och ha en strategi för. Under 2009 ser jag framförallt tre stora trender:

  • Större närhet: Mobilen som viktig mediekanal får äntligen sitt genomslag. En mer nära och personlig kanal för kommunikation går knappast att hitta. Annonsören kan erbjuda relevant information vid tillfällen då konsumenten är öppen och intresserad och det kan snabbt generera bra resultat.
  • Viktigare med rekommendationens makt: I takt med att medieutbudet fullkomligt exploderat har konsumenterna reagerat med en mer fragmenterad mediekonsumtion och ett tjockare filter mot kommersiella budskap. Man förlitar sig i högre grad till vad nära och kära rekommenderar. Här är digitala plattformar de bästa ställena för att hitta engagemang och skapa ”mass-dialoger” på.
  • Annan mätbarhet: Mätbarheten går aldrig att bortse ifrån. Digitala medier består av 1:or och 0:or och man kan väldigt enkelt se effekten av annonsering. Det som kommer att öka är mätbarheten av ”runda värden”, såsom kännedom och reklamerinran. Vi har sett behovet och utvecklar verktyg och tjänster för den typen av analys som ett komplement till de mer klassiska tracking-verktygen.


Hur annonserar du nästa år?
Det är inte längre tillåtet att rösta.