I Sverige är vi bäst i Norden på att blogga. Det visar en undersökning från kommunikationsbyrån Burson-Marsteller som har tittat på utbredningen av företagsbloggandet bland Nordens största börsbolag.

Undersökningen visar att totalt 12 av 132 bolag har minst en företagsblogg. Fyra av dessa tolv företag har två eller fler bloggar knutna till företaget.

Tio av de 56 svenska bolagen har minst en blogg knuten till företaget. De flesta tillåter kommentarer och några har även trackback-funktion.

Det är att jämföra med Finland och Norge där endast ett företag per land har en blogg (av 27 respektive 25 företag), och Danmark där inget av de 24 noterade bolagen bloggar. Jämfört med den liknande undersökning som Burson-Marsteller gjorde i USA tidigare i år, ligger Sverige även där procentuellt bäst till.


Hans Kullin, nordiskt ansvarig för
digital PR på Burson-Marsteller

– Bloggfenomenet generellt slog igenom tidigare i Sverige, en trend som smittat av sig även på företagssidan. Vi har heller inte en lika hierarkisk företagskultur här och det är lättare att få igenom experimentella idéer, säger Hans Kullin, nordiskt ansvarig för digital PR på Burson-Marstelller.

På Burson-Marsteller ser man resultatet som en bekräftelse på hur företag och organisationer anpassar sig till det nya medielandskapet. Sociala medier tvingar dem att släppa på kontrollen och öppna upp för dialog.

– Idag måste företagen möta och prata med sina konsumenter för att ha dem med sig. Så jag tror fler och fler kommer att prova på att blogga i framtiden. Samtidigt märkte vi under undersökningens gång att en del bloggar varit inaktiva i flera månader och att vissa lagts ner, vilket gör en skeptisk, säger Hans Kullin.

– Men det finns ju andra sätt att använda sig av sociala medier. Konsumentvaruföretag har till exempel sällan en egen blogg. De tar istället kontakt med privatpersoner som i sin tur bloggar om produkter, och försöker på så sätt skapa dialog, säger Hans Kullin.