80 procent av svenskarna tänker e-handla de närmaste sex månaderna. Det svarar konsumentpanelen i den kvartalsenliga e-barometern från Posten och Handelns Utredningsinstitut, HUI, för tredje kvartalet. Förra året vid samma tid svarade 73 procent att de skulle handla online.

– Julen ligger ju inom det kommande halvåret och man kan tolka det som att 80 procent kommer att e-handla över jul, säger Jessica Lindblom, analytiker på HUI.

Däremot är e-handelsföretagen mer pessimistiska. Nu tror 45 procent av handlarna att försäljningen kommer att öka de närmaste sex månaderna, jämfört med förra mätningen kvartal två när 58 procent trodde det.

Totalt sett går kurvan över hur mycket näthandeln omsätter spikrakt uppåt. Dock ökade e-handeln inte lika mycket under årets tredje kvartal, närmare bestämt med knappt 15 procent jämfört med drygt 21 procent för andra kvartalet.

Det förklarar HUI:s analytiker Fredrik Kolterjahn med att utgångsnivån för hur många som e-handlar är låg och att det därför ger större förändringar. Samt att många företag inte ens har handel.
– Den svenska e-handeln drivs inte främst av det konjunkturella läget utan det strukturella, säger han.

Lågkonjunkturen har alltså än så länge inte förändrat beteendemönster för näthandeln. HUI tror snarare att e-handeln kommer att fortsätta öka när ekonomin blir sämre. Delvis för bekvämligheten och det ökade utbudet. Men också för att människor uppfattar att varor är billigare på nätet, vilket inte alltid stämmer.

En e-handlare som redan känner av julförsäljningen är prylbutiken Coolstuff. Den har förstärkt personalstyrkan med tio extra inför julruschen jämfört med fem i fjol.

– Vi står mitt uppe i packningen. Vid den här tiden får alla på företaget packa oavsett titel, säger Kajsa Knapp, en av Coolstuffs grundare till Internetworld i slutet av november.
– Vi kände av julhandeln lite tidigare i år, men det kan ha berott lite på Fars dag.

Coolstuff räknar med att fördubbla sin handel i år jämfört med förra året, till 10 miljoner kronor 2008 jämfört med 5,3 miljoner kronor i fjol.
– Vi tror att det beror på två saker. Dels att vi har ökat under hela året, fått fler kunder och fler vet vilka vi är. Men också för att e-handeln har ökat i sig.

Prylbutiken säljer sju gånger så mycket under julmånaden i jämförelse med en vanlig månad. Coolstuff började bunkra upp ett lager i augusti, men fick räkna om och köpa in mer i september. De varor som går bäst just nu är ett par uppvärmningsbara tofflor och ett duschmunstycke som lyser i olika färger beroende på vilken temperatur man duschar i.

130 av sveriges distans- och e-handlare som är medlemmar i branschföreningen Svensk Distanshandel har en fortsatt ökande orderingång trots lågkonjunkturen.
– Medlemmarna andas optimism inför framtiden, säger Bo Lindell, vd för Svensk Distanshandel.
– Naturligtvis finns det en viss oro, men under oktober visade orderingången ett plus på 1,6 procent för medlemmarna och det är med spänning vi väntar på siffrorna för november, säger han.

HUI beräknar att e-handeln kommer att omsätta totalt 20,7 miljarder kronor i år. En liten sänkning jämfört med den ursprungliga prognosen på 21,1 miljarder, men en ökning med drygt 15 procent jämfört med förra årets e-handel.

HUI mäter endast e-handel av detaljhandelsvaror och inte till exempel resor och biljetter som köps via nätet. Inräknat dessa varugrupper uppgick omsättningen, enligt betalväxeln Dibs, till drygt 60 miljarder på helåret beräknat från maj 2007 till maj i år.

Enligt Dibs fortsätter svenska folket att handla, men gör något billigare inköp.
– Det genomsnittliga beloppet per transaktion har gått ner något mellan kvartal två och tre. Vi har nya siffror att sammanställa som inte är klara än. Jag skulle anta att om det är en ökning, att den inte är lika stor som den har varit tidigare. Men det som är intressant är att se inom vilka segment det ökar eller inte, säger Dibs vd Eric Wallin.

Han hänvisar till att e-handeln också omfattar mycket som inte uppfattas som typiskt för julhandeln som resor, biljetter, matinköp och kläder. Inköpen runt jul är inte bara förknippat med nöje utan också med nytta.