Litium Studio version 4.2 och Sitedirect får full pott när Jajja testar hur 18 publiceringsverktyg fungerar med sökmotorerna. Hack i häl kommer Fakta Sitepilot på 4,9 poäng.

– Det är oerhört viktigt att man som publiceringssystem tittar på hur systemet funkar med sökmotorerna. Sökmotortrafik är den främsta trafikkällan på internet idag. Och att då leverera ett system år 2008 som inte är anpassat till sökmotorerna är inte okej, tycker Jajjas vd Mattias Kellquist.

De publiceringsverktyg med 2 poäng eller färre i testet hamnar i Jajjas kategori för dödskallemärkta ur ett sökmotorperspektiv. På absoluta botten finns Yreg – Kalas Sitemanager med en nolla i betyg.

– Det är inte så ofta vi stöter på det längre, men då är det ofta små kunder och vi kan inte jobba med den typen av lösning, så i så fall måste de oftast byta lösning först.

Enligt Jajja bryter Yreg mot riktlinjer som Google införde redan 2005, genom att visa ett innehåll för besökarna och ett annat för sökmotorerna. Det kan rentav leda till uteslutning ur sökmotorernas index.

Jajja har gjort urvalet till undersökningen utifrån de publiceringsverktyg företaget har jobbat med tillsammans med kunder. I utvärderingen har de ställt ett antal frågor till leverantörerna med hänsyn till hur de har sökmotoranpassat sitt system. Bland annat om webbplatsen som är byggd i systemet får sökvänliga länkar.

– Vi har löpande kontakt med leverantörerna och försöker få dem att anpassa verktygen. I det arbetet är det några som är lyhörda och plockar in det vi säger i sin nästa release såsom Litium och Fakta har gjort.

Varför finns inte Episerver med i undersökningen?

– Det finns så många som levererar på Episerver och det var helt enkelt väldigt svårt att titta på dem eftersom det finns så många varianter av systemet, säger Mattias Kellquist.

– Det skulle kunna få en fullpoängare, men ibland lika gärna noll poäng eftersom leverantörerna ofta använder modulerna på fel sätt. Därför valde vi att utelämna det, fortsätter han.

Skulle Episerver finnas med menar han att de flesta som sitter med systemet inte skulle ha den korrekta uppbyggnaden av det. Han tillägger att Jajja kommer att göra om undersökningen igen och att Episerver eventuellt kan vara med nästa gång.


Länk: Jajjas undersökning finns här