Elena Kolmanovskaya, chefredaktör för Yandex, en av Rysslands största internetportaler.

– Vi har en del stora konferenser i Ryssland som är intressanta, bland annat en om internetmarknadsföring och annonsering som heter E-Target. Dessutom hålls under våren en stor tredagarskonferens nära Moskva. Den heter Internet and Business och dit kommer folk från hela branschen, från både Ryssland och från före detta Sovjetstater.


Karianne Timraz, eMarketing Manager, Widerøe's Flyveselskap.

– Travolution, en konferens om resebranschen online i London. För mig som jobbar med reseförsäljning på nätet är den mest intressant.


Sofia Andersson, vd Eframe.

– Ingen konferens är självklar, de skiftar mycket i kvalitet år från år. Vilka jag väljer att gå på har mycket att göra med hur trenderna ser ut.