Lågkonjunkturen har slagit hårt mot storbankerna och det gungar just nu värre än på mycket länge. Ändå finns det dem som inte ser den finansiella turbulensen som enbart något dåligt.

Annelie Gullström, chef för digitala strategier på SEB, tror att omställningen för bankerna i stort från en gammal, stelbent och konservativ bransch till en flexibel och kundnära tjänsteleverantör kan påskyndas av just denna osäkerhet.

Själv har hon långt ifrån den traditionella bankbakgrunden. Med en utbildning som informatör på IHM, med erfarenhet från både marknadskommunikationsvärlden, seminarieverksamhet och från några år i Spanien kom hon in i finanssvängen via AMF Pension.

Där började arbetet på informationsavdelningen, bland annat med intranätfrågor, till att sedan även omfatta internetenheten och webben.

Men Annelie Gullström har alltid varit kvinnan som brunnit för de stora frågorna, för processerna och för strategierna.
När hon för ungefär ett år sedan kom till SEB och fick titeln "chefredaktör" visade det sig inte optimalt.

De konkreta arbetsuppgifterna på nätet är viktiga, men Annelie Gullströms egen energi vill hon lägga på att förändra mer än bara texter, kampanjer och struktur på sajten.

Hon vill rita om processkartorna i grunden. Och titeln ”chef digitala strategier” är mer rättvisande. Inte nog med att hon idag har ett antal helt olika jobb så vill hon framför allt fokusera på att ändra mer än bara startsidan. Sajten måste bli mer kundvänlig och se till att nå avslut – fler affärer helt enkelt.

En fråga som allt oftare kommer upp i diskussionen är vem som äger sjäva frågan: hur jobbar banken i den nya världen?

Dagens organisation är byggd för en gammal värld, en ordning som håller på att ändras i grunden. Men hur ser framtidens bankorganisation ut?

Är det en fråga för pr-folket, för marknadsförarna eller för det digitala bankkontoret? Och vilken roll ska kundtjänsten spela? Troligen är det något för alla: och alla vill vara med och tycka till. Men Annelie Gullström har bestämt sig för att medla i den diskussionen.

En slutsats hon kommit fram till är att banken måste flytta ut från de egna domänerna. Banken måste finnas och vara närvarande där kunder finns, där behoven uppstår och där besluten fattas.

Det tänket har även konkurrenten Swedbank kommit en bit med, där den jobbat ihop med Blocket för att hjälpa till vid finansieringen av ett bilköp. Annelie Gullström ser den modellen som något som även andra banker kommer att jobba mer med framöver.

Att flytta ut banken betyder bara att den egna sajten - och därmed bankrörelsen i stort - kommer att vinna, enligt hennes resonemang.

Ett exempel som SEB självt ligger bakom är The Benche, en sajt för alla som jobbar med handelsfinansiering och internationell handel. Här kan medlemmarna online diskutera hur man ska utveckla sina affärer i Singapore, Kenya eller någon annanstans i världen.

SEB har ingen verksamhet idag i Second Life, där en del andra banker etablerade sig när det begav sig, exempelvis Wells Fargo. Men Annelie Gullström ser gärna att beslutsfattare i banken lär sig mer om dessa nya miljöer och lär sig logiken bakom.

Även om det saknas en del erfarenheter är viljan att ställa om uppenbar. Annelie Gullström fick gehör från ledningen när visionerna för framtiden presenterades i somras. "Det blev vågen", som hon själv formulerar det. Det var uppenbart att beslutsfattarna på banken förstod allvaret och knappast behövde övertalas.

Nu står hon inför utmaningen att ta denna positiva grundinställning till praktisk handling. Och det är inte lätt. Säkerhetstänkandet ställer ibland till det och kan göra att förändringar tar längre tid än de hade gjort i andra branscher.

Framför allt är beslutsprocesserna ett av de riktigt stora problemen. Att ställa om mentalitet, organisation och vision i en riktigt stor organisation gör sig inte självt.

Detsamma gäller de bakomliggande it-systemen. Dagens storbanker har tunga, stordatorer som förvisso gör ett oklanderligt jobb i att processa mängder av transaktioner, men att ändra i dessa liknar mest en hjärttransplantation. Inget man vill göra för ofta och inget man gör lättvindigt.

Både processerna och systemens komplexitet är ett problem som banken givetvis delar med många andra, stora organisationer.

Även om frustrationen är stor ibland så försvarar Annelie Gullström gärna banken i detta avseende. En stor omställning av bankvärlden låter sig helt enkelt inte göras över en natt. Trots att massor av energi läggs på att skapa en större flexibilitet och dynamik i alla avseenden finns en inbyggd trögrörlighet som är svår att komma runt.

Men nytänkandet måste ändå få utlopp. En vision är att banken ger sig in på nya områden. Annelie Gullström jämför med de gamla hederliga bankfacken, där kunderna kan samla viktiga dokument och värdepapper.

Varför skulle inte banken, fortfarande med begrepp som "trygghet" och "säkerhet" i ryggen, kunna erbjuda liknande lagringstjänster men i den digitala världen? Bilder, musik, dokument och annat som man verkligen inte vill tappa bort.

Om det är den sortens nytänkande, om det är nya banktjänster i sociala medier, ännu bättre virtuell kundtjänst eller om det är något helt annat som kommer ut av den omställning som banken just nu är inne i, det återstår att se.

Själv är Annelie Gullström med sin bakgrund, sin kunskap och sina olika roller idag inte säker på att just hennes nuvarande roll kommer att vara densamma om fem år. Hon är knappast ens säker på att hon själv är kvar på banken.

Men att hon brinner för de nya möjligheterna för banken går inte att ta miste på. Och att hon ser möjligheter var hon vänder sig är lika klart.

För mitt i de stora visionerna landar hon också snabbt i de konkreta verktygen för exempelvis webbanalys och sökordsoptimering.

Fakta

Ålder: 42

Vem hon är: Chef för digitala strategier på SEB. Har tidigare jobbat på IIR med konferenser, på marknadskommunikationsföretaget NXT och på AMF Pension. Dessutom har hon drivit egen verksamhet i Spanien under tre år.

Jobbet vi tror blir hennes: Annelie Gullström kommer att bli pr- och marknadschef på Nordea. Hennes roll framöver blir att utveckla bank- och finansbranschen med sikte på morgondagen. Men efterfrågan på hennes kompetens är stor och sannolikt kommer många att dra i henne.

Hennes nätverk: Hennes eget nätverk är stort från hennes många olika uppdrag. Byrån MRM Starsky är viktigt, bland annat Paul Morel, Fredrik Gille och Anders Nyström, liksom hennes kontakter på Alenio, såsom Klas Nyberg, Mattias Malmnäs och Hans Rettler. Gustaf Ekelund på Halvarsson och Hallvarsson är viktig samt Sara Andersson på Integration Search. Facebook är ett av verktygen hon använder, men ser LinkedIn som den verkligt jobbrelaterade tjänsten.