För två år sedan, vecka 50 2006, hade Familjeliv 136 000 besökare. Två år senare har siffran stigit till 241 000. Det är en ökning med 77 procent.

– Det finns en lättrörlig dynamik i community-världen. Det gäller att hela tiden fylla de behov som kommer. Rätt vad det är dyker det upp något som är roligare, säger Johan Laurén, communityansvarig på Familjeliv.

Familjeliv startades för fem år sedan och har mätts i Kia Index sedan 2006. Då köptes sajten upp av den stora tidningskoncernen Stampen.

I dag går besökarantalet stadigt uppåt, även om Johan Laurén för den skull inte slår sig till ro. Han är mycket medveten om hur snabbt det kan vända i community-världen. För Familjeliv är utmaningen att man tappar medlemmar, även om man växer netto.
– Vi tittar nu på hur vi ska kunna behålla våra medlemmar längre, säger Johan Laurén.

På Familjeliv är medlemmarna till över 90 procent kvinnor. Där diskuterar föräldrar frågor som i första hand rör barn och familj.
Johan Laurén anser att den viktigaste delen när man utvecklar sajten är att medlemmarna ska känna sig respekterade och sedda. All utveckling måste utgå från medlemmarnas behov. Den bästa källan för idéer till nya funktioner är också medlemmarna.

– Det gäller att hela tiden fånga upp bra idéer, och att komma med nya funktioner som fördjupar kommunikationen mellan medlemmarna. Man måste hitta på nya och intressanta grejer hela tiden, säger Johan Laurén.

Familjeliv har inte drabbats av konkurrensen från Facebook och Bilddagboken på samma sätt som Lunarstorm och Playahead har. Det behov som Familjeliv fyller är också ett annat än dessa sajter – till stor del handlar sajten om att utbyta kunskap och erfarenheter.

De flesta som kommer till Familjeliv första gången hamnar där för att de söker information om exempelvis graviditet. Dessutom fyller sajten ett behov av att diskutera frågor anonymt.

Ytterligare en faktor som enligt Johan Laurén är viktig för en bra community är designen. Den ska vara enkel och funktionell.
– Less is more. Det ska vara lätt och trevligt och medlemmarna ska kunna fokusera på det som är intressant – det vill säga andra medlemmar, säger Johan Laurén.