I Japan bor det drygt 127 miljoner människor. 107 miljoner har en mobiltelefon, och uppemot 90 procent surfar på nätet med den.

– Det mobila användandet är väldigt utvecklat i en del asiatiska länder och just Japan har gått före på många sätt inom området internet i mobilen. Det finns en mängd kulturella och tekniska anledningar till det, säger Emil Salonen på den svenska mobilbyrån Mobiento, som de senaste åren hjälpt flera svenska kunder att etablera mobila sajter på den asiatiska marknaden. Bland de kulturella skillnaderna nämner Emil Salonen att det i
Japan jämfört med Sverige är mycket striktare hur de anställda får använda internet på sin arbetsplats.

– Japanerna får som regel inte surfa på arbetstid. Därför finns det tydliga toppar i webbtrafiken på morgonen, lunchen och på eftermiddagen efter kontorstidens slut, och trafiken kommer framförallt från mobiler.

En av de tekniska skillnaderna mellan exempelvis Sverige och Japan är I-mode, en avancerad mobil webbteknik som togs fram av den japanska operatören NTT Docomo redan 1999. I-mode blev snabbt populärt och används än idag.

– I-mode kom ungefär samtidigt som vår otroligt simpla wap-teknik här hemma, och det säger ju en del. Japan ligger också flera år före med 3G-telefoner, säger Emil Salonen.

Statistik från Telecom Carriers Association, TCM, visar att det 2007 fanns 70 miljoner 3G-mobiler i Japan. Exportrådet uppskattar den siffran till närmare 80 miljoner för 2008 medan Techcrunch anger 90 miljoner. Olika siffror från olika håll alltså, men oavsett vilken källa som ligger närmast sanningen kan det ställas i proportion till att 2009 på världsbasis väntas bli det år då antalet 3G-mobiler för första gången står för mer än hälften av antalet sålda mobiler, enligt ABI Research. Då ska vi veta att Japan slutade sälja 2G-abonnemang 2007, och 2G-telefoner 2008.

Och redan nästa år planerar NTT Docomo att sparka igång 4G-tekniken skarpt i Japan. I teorin innebär det dataöverföringshastigheter via mobilen på 100 megabit per sekund mot dagens teoretiska 3G-tak på 7,2 megabit. Om det faller väl ut öppnas rimligen helt nya möjligheter för mobila webblösningar som är för tunga för dagens 3G-teknik.

Utländska mobiltillverkare har mycket svårt att konkurrera med de inhemska i Japan, vilket bland annat Nokia bittert fått erfara. Hela 95 procent av japanernas mobiler tillverkas i Japan.

– Den japanska mobiltelefonmarknaden är så stor att de japanska tillverkarna kan utveckla modeller enbart för den inhemska marknaden. Det gör att de kan vara mycket mer kompromisslösa i sitt tekniska tänkande och bara fokusera på en enda specifik målgrupp eller produkt. Och där ligger sannolikt också en del av förklaringen till den mobila webbens utveckling i Japan, säger Emil Salonen.

Bland de japanska operatörerna är NTT Docomo störst på plan, med nästan hälften av mobilkunderna. NTT Docomos främsta konkurrenter är KDDI och Softbank, också detta inhemska spelare. Tillsammans har de tre operatörerna 90 procent av marknaden och något överraskande var det den minsta av dem, Softbank, som drog längsta strået i kampen om vem som skulle få sälja Iphone i Japan.

Exportrådet poängterar att språk- och kulturbarriärerna inte ska underskattas när man som utländsk aktör ska in på den japanska marknaden i allmänhet. Och att det måste till en mobiltjänst som verkligen tillför något nytt för att ha en chans att lyckas, eftersom Japan i många avseenden ligger flera år före Sverige på området. Emil Salonen, som har erfarenheter från olika asiatiska marknader, bekräftar Exportrådets tips:

– Ska man lansera en webbtjänst i Japan så krävs nog ännu mer specifika kunskaper om den marknaden än om man pratar om Asien som helhet. Den japanska mobilmarknaden är väldigt olik vår och få människor i Sverige vet speciellt mycket om hur den funkar.

Fakta

Av totalt 127 miljoner japaner har 107 miljoner en mobiltelefon
85-90% av mobilanvändarna surfar med mobilen
13% handlar på nätet med mobilen
Det finns 70-90 miljoner 3G-mobiler i Japan
2010 ska Japan lansera 4G, bland annat för att möta efterfrågan av mobila videotjänster