Hallå där...

Mayako Fagerfjäll, affärsutvecklare på Ocean Observations som designar mobila innehållstjänster. Vad kan svenska företag lära av Japans framgångar inom den mobila webben?

– Att det ska vara roligt! Såväl våra svenska som japanska kunder har höga krav när de utvärderar pris, kvalitet, och tidsplaner. Men skillnaden är att japanerna kräver att tjänsten ska vara underhållande också. Är det inte roligt är det inte bra, resonerar de, eftersom man då har glömt bort användaren. Det roliga prioriteras tyvärr sällan i en svensk affärsapplikation.

Varför är den mobila webben så mycket större i Japan än i Sverige?

– Kanske för att internet i Japan i princip är synonymt med den mobila webben. Allt internetinnehåll finns i mobilen, och japanska konsumenter utgår från det. Det måste finnas ett minimum av tjänster för att konsumenterna ska tycka det är naturligt att söka information med mobilen, och dit har vi inte kommit i Sverige ännu. Jag skulle förmodligen inte få för mig att till exempel söka upp Lindex öppettider på min mobil idag. Men ju fler företag och tjänster som finns i mobilen, desto mer kommer konsumenterna att utgå från att det man söker finns där.

Vad ser du för fallgropar för svenska företag som vill ta steget till den mobila webben?

– Jag ser en risk i att man lite slentrianmässigt låter avdelningen som sköter företagets webb också får uppgiften att ta företaget ut i mobilen. Men det är inte alls säkert att det alltid är den bästa lösningen.

Vad menar du?
– Att den mobila kanalen och den ”vanliga” webben mycket väl kan ta sig helt olika uttryck. Man måste uppmärksamma den mobila kanalen och förstå dess egenvärde, inte behandla den som en förkrymt version av den vanliga webben. Don´t shrink, rethink!

– Den japanska webben är uppbyggd kring mobilen, medan vi här hemma ofta utgår från vad vi har gjort för datorn. Alla företag som ska lyckas nå ut i mobilen måste utgå från de behov användaren har när hon är ute och springer, och inte kan eller vill navigera på samma sätt som på en datorskärm. Där har Japan och flera andra asiatiska länder ett stort försprång.