Ökad delaktighet, stärkt demokrati och ökad effektivitet. Det är några av skälen till att regeringen nu inrättar en ny delegation som ska samordna statens olika e-tjänster.

Delegationen leds av Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand och ska arbeta i nära samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Alla de stora myndigheterna finns representerade i delegationen, säger kommun- och finansmarknadsminster Mats Odell.

Han menar att det angreppsätt som tidigare bedrevs inom ramen för Verva inte fungerade, och att denna nya organisation ska kunna komma längre.

– En av de stora uppgifterna för delegationen är att de ska bidrar till ökad delaktighet och kunna jobba med det som kallas webb 2.0. Redan idag finns det exempel på myndigheter som gör en hel del spännande, exempelvis det som Riksantikvarieämbetet gör med sin blogg och sitt Flickr-konto.

Mats Odell tror dock att den nya delegationen ska få fram mer av detta.

– Vi måste våga pröva nya vägar. Detta är en av delegationens viktiga uppgifter.

Dessutom ska arbetet gå snabbt. Redan i slutet av september ska en strategi redovisas för regeringen om hur arbetet med nya e-tjänster ska fungera.

– Vi vet att det går att jobba snabbt med de här frågorna. Det visade inte minst övergången till e-faktura, som många trodde var omöjligt, men som gick på kort tid, säger Mats Odell.

Enligt ett pressmeddelande ska delegationen även sträva efter att de nya tjänsterna ska bygga på öppna standarder och även använda programvara som bygger på öppen källkod.

Fakta

Mats Sjöstrand, Skatteverket (ordf)
Karin Starrin, Tullverket
Annika Brännström, Bolagsverket
Adriana Lender, Försäkringskassan
Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen
Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen
Christina Lugnet, Tillväxtverket
Stig Jönson, Lantmäteriet
Staffan Widlert, Transportstyrelsen
Claes Ljungh, Kammarkollegiet
Thomas Lidman, Riksarkivet
Mats Persson, Jordbruksverket
Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Håkan Sörman, Sveriges kommuner och landsting