Den traditionella sättet att skapa tillväxt är ohållbar. Den kostar för mycket. Och vi kan inte betala priset mycket längre ur ett rent marknadsekonomiskt perspektiv. Men självklart också ur ett rent mänskligt moraliskt perspektiv. För i spåren av vår tillväxt dör fattiga av svält, vårt dricksvatten blir förgiftat och människors hus och besparingar rycks ifrån dem. Vår tillväxt är varken hållbar eller i många fall äkta, utan falsk tillväxt som bygger på förstörelse snarare än skapande.

Det som skulle lyfta oss alla ur fattigdom kommer att förstöra möjligheterna att tjäna pengar och göra affärer i framtiden. Jorden blir allt mindre och den som tjänar pengar på att exploatera den når snart vägs ände. Därför ser vi tidigare ökända förövare som Nike och Wal-Mart som säger att de måste skära bort sina destruktiva avtryck. För att överleva.

Så om du inte bygger ditt företag på hållbara värden lever du i en ännu mer osäker värld. Det du byggt upp genom konflikt och förstörelse kan ryckas ifrån dig i en ny hänsynslös kris när som helst. Vi måste skapa tillväxt som är verklig och främjar allas utveckling. Annars riskerar vi snart att bli utan.

Hur gör vi det? Vi måste nyttja nya verktyg och nya organisationsmöjligheter för att verkligen förstå hur våra affärer påverkar världen. Och när vi förstår detta kan vi satsa på affärer som inte förstör utan bygger upp och reparerar. Utnyttja kraften i öppen data och världsomspännande sociala nätverk för att skapa hållbara affärer.

Jobbar ditt företag aktivt med hållbara värden?
Det är inte längre tillåtet att rösta.