Det har skrivits mycket om att en friande dom skulle orsaka slitningar i Sveriges internationella relationer. Vi skulle ses som slappa mot kriminella. En friande dom "skulle skada Sveriges anseende internationellt", skrev till exempel Johan Axham, som forskar i upphovsrätt vid Stockholms Universitet och som suttit som sekreterare i Justitiedepartementets utredning om upphovsrätten på internet, på svd.se igår.

Det som inte har talats lika mycket om är vad en fällande dom kan göra med Sveriges anseende internationellt. För trots att lagen är otydlig angående hur man ska bedöma medhjälp till brott mot upphovsrättslagen - fäller hellre än friar tingsrätten. Trots att åklagarsidan gång på gång slarvade under rättegången och dessutom faktiskt visade upp förvånansvärt vacklande bevis - fäller man, och dömer till fängelse. Fängelse, hallå! Vad är det för land vi lever i? Att dessutom samtliga åtalade får samma straff trots att de uppenbarligen varit olika mycket involverade, är faktiskt rent löjeväckande.

Det kan bara förklaras av en bristande förmåga hos rätten att se sakfrågan framför de åtalades attityd och framtoning.

Eller så är det ren undfallenhet gentemot film- och musiklobbyn. Den måste ha rätt, den har ju pengar och massor av kostymer liksom.

I båda fallen framstår Sverige som högst rättsosäkert och långt ifrån det upplysta föregångsland som haft världsrenommé om att värna om rättigheter som yttrandefrihet och likhet inför lagen.

Så om man ska fundera på vad man skickar för signaler internationellt så bör man flytta fokus från Hollywood, dollarvädrande affärsjurister och sönderlobbade EU-politiker, och istället fråga sig hur detta upplevs på världens alla universitet och forskningsinstitut.

För på många håll lär den internationella analysen istället vara att Sverige nu gravt sumpat sin chans att ta täten mot framtiden och bli ett upplyst föregångsland som inte räds blicka en ny verklighet an. Pinsamt Sverige!

För övrigt undrar man ju om Google är näst i tur att prövas för medhjälp till brott mot upphovsrätten i svensk domstol. Det verkar ju gå utmärkt att få fällande domar på lite halvlösa boliner sådär. Eller kanske nämndemännen skulle se annorlunda på ett jättelikt börsbolag? Trots att det gör samma sak (man hittar förstås torrentfiler lika bra med Google som med TPB).

Ja, vad säger man? Nästa Google lär ju inte komma från Sverige de närmaste åren. Det har Stockholms tingsrätt sett till.