Fråga från en av Internetworlds läsare: Vem bör rimligen driva webbstrategifrågor på företaget?


Mattias Malmnäs, affärsutvecklare på webbutvecklingsföretaget Alenio.

Mattias Malmnäs svarar:
Tiden då webbstrategi var en fråga enbart för webbredaktören och it-avdelningen är förbi. Idag har vi nog alla insett att det här med internet inte kommer att ”gå över”. Internets påverkan på den egna affären ökar ständigt oavsett bransch. De vilda visioner och hockeyklubbsliknande tillväxtprognoser som florerade för snart tio år sedan har idag i stor utsträckning blivit verklighet.

Utformning och genomförande av en webbstrategi är idag så pass central att den bör drivas av kärnverksamheten. Företagets webbnärvaro blir för många kunder det första och därmed mycket viktiga intrycket av ditt företag och ert erbjudande. Även om dina kunder inte kan genomföra hela sin transaktion med ditt företag på webben så kommer de sannolikt att söka sig till webben någon gång under sin köpprocess.

En lämplig form för att driva arbetet med en aktiv webbstrategi är att tillsätta en styrgrupp med representanter från den högsta företagsledningen. Styrgruppens uppgift blir att övervaka det praktiska arbetet med strategin som sker i en arbetsgrupp med representanter från affärsverksamheten och företagets specialister inom webb- och it-frågor. Finns det en kanalansvarig för internet är den personen en lämplig ledare för arbetsgruppen. För att säkerställa strategins genomförbarhet så är det oftast en god idé att ta med representanter från leverantörssidan (till exempel webbkonsult/byrå) i arbetsgruppen.


Mattias Malmnäs är del av Internetworlds expertpanel. Nedan hittar du mer information om expertpanelen.