I veckan pågår Ripe58 i Amsterdam, en konferens som samlar internet- och hårdvaruleverantörer kring gemensamma frågor om internets framtid. Det största diskussionämnet är internetprotollet IPv6 och när det ska implementeras på bred front.

Internetprotokollet IPv4 har funnits sen internets början och innebär kortfattat att domännanmn översätts till en fysisk adress med format xxx.xxx.xxx.xxx som visar var den aktuella domänen finns. IPv4s adressystem håller på att bli fullt och därför har det nya protokollet IPv6 tagits fram.


Lars-Göran Forsberg, registrarchef på Loopia.

– Alla som jobbar med internet som plattform har ett behov av IPv6. IPv4 är en uttömd standard, säger Lars-Göran Forsberg.

– Nu gäller det att bygga sina tjänster utifrån IPv6 och efterfråga det från sina leverantörer. Om vi inte efterfrågar IPv6 så kommer det aldrig att hända, uppmanar han.

Hur går diskussionen på Ripe58?
– Diskussionen här bollas fram och tillbaka mellan olika delar av branschen, mellan hårdvaruleverantörer som Cisco och Juniper och internetleverantörer som Telia Sonera och Tele 2. Internetleverantörernas främsta argument för att vänta med IPv6 är att det inte finns någon efterfrågan hos deras kunder för att de bygger tjänster efter den gamla standarden. Hårdvaruleverantörerna har tagit fram hårdvaran för IPv6, men den kostar mycket för att den är nyutvecklad och den kostnaden vill inte internetleverantörerna ta.

När tror du att det finns fullt stöd för IPv6?
– Det har vi inte förrän 2015, men får vi till en efterfrågan så går det bra mycket fortare och det behöver det göra. Vi på Loopia vill att IPv6-standarden ska bli realitet för det innebär kontinuitet i en standard som kommer att fungera långt framåt.

Vad händer om vi inte går över till IPv6 snabbare?

– Ingen som vill utveckla en tjänst på nätet går säker utan IPv6. IPv4 adresserna kommer att ta slut. Så skapas det ingen efterfrågan så kommer det att försvåra för alla att göra affärer på nätet. Jag tycker att man ska tänka på hur framtidssäker man vill vara och fråga sina leverantörer om de erbjuder IPv6? Kräv det av era leverantörer.