Sommaren är på väg och glass-ätandet skjuter fart. GB och Unilever kopplar nu ihop denna säsongsaktivitet med Facebook och öppnar möjligheten att bjuda personer i sitt nätverk på en glass.

Facebook-applikationen, som lanseras idag, gör att du kan ge en fysisk glass till en i ditt nätverk och betala med mobiltelefonen. Du väljer mellan tre olika prisnivåer på glassen. Mottagaren hämtar sedan ut glassen i butiken genom att visa upp koden som han eller hon fått i sin mobiltelefon.

– Vi har väldigt höga målsättningar för den här tjänsten. Glass ligger ju helt rätt i tiden och Facebook fortsätter att växa. Dessutom är det lite unikt att kunna knyta en digital tjänst till en fysisk gåva, i det här fallet en glass, säger Joachim Alvarez, produktansvarig på Bonnier Responsmedier som utvecklat tjänsten.

Förhoppningen är att dra nytta av spridningseffekten i Facebook.

– Medelanvändaren i Facebook har 120 kontakter. Om han eller hon ger en glass till någon i sitt nätverk syns denna post för 120 plus 120 nya personer. Om detta får fart kommer det snabbt att nå väldigt många, säger Joachim Alvarez.

Inledningsvis är tjänsten enbart svensk, men planen är att ta den vidare till den nordiska marknaden.

– Norge har varit svårt, eftersom de har speciella regler för kuponger. Dessa regler har nu ändrats för att harmoniera med EU, så där kommer det att bli lättare framöver.

Den bakomliggande tekniken för att hantera kuponger och mobiltelefonerna har funnits sedan tidigare. Själva Facebook-applikatioen har tagits fram under tre veckor, och har delvis utvecklats i USA.

– När mitt dagjobb tagit slut har jag övergått till att jobba med utvecklarna på andra sidan Atlanten på kvällen, säger Joachim Alvarez.

Här är länken till applikationen.