Efter den explosionsartade tillströmningen av användare trevar nu Twitter efter hållbara affärsmodeller som inte riskerar att skrämma bort användarna.

Därför är det inte aktuellt med annonser på tjänsten, sa en av Twitter grundarna Biz Stone igår på Reuters Reuters Global Technology Summit i New York.

Däremot avslöjade Twitter-entreprenören att företaget kommer att lansera en del tillägsstjänster för företag som vill använda Twitter för att kommunicera med sina kunder. Som exempel på sådana tjänster nämnde Biz Stone enkla analysverktyg och särskilda företagskonton som ska garantera att det verkligen är rätt företag som står bakom.

De nya företagstjänsterna kommer troligen att lanseras innan årets slut, sa Biz Stone.

Andra inkomstkällor för Twitter skulle, enligt grundaren, kunna vara samarbeten där mobiloperatörer betalar för att Twitter ska fungera optimalt i deras användares mobiler.