När Alexander Bard funderade på hur framtidens politik skulle kunna fånga upp också storstadsborna som inte lockas av de traditionella politiska partierna, då hämtade han inspiration från nätet.

- Vi vet ju hur vi umgås redan idag. Facebook och e-post är ju extremt effektiva och fungerar för oss i den digitala generationen, sade Alexander Bard.

Han var en av talarna på ett seminarium på hotell Anglais i Stockholm i veckan. Arrangörerna var bland annat Internetworld, Cap Gemini och Swedish Startups.

Temat var denna gång politik och den offentliga sektorn. Alexander Bard, känd från flera olika sammanhang, bland annat som författare och filosof, gav sin bild av hur politiken kan bli mer tilltalande för den nya generationen, framför allt med utgångspunkt i det liberala nätverket Liberati. Alexander Bard är själv en av grundarna till detta nätverk, som arbetar för att påverka och utveckla framför allt Folkpartiet.

- Vi är inte ute efter att bli invalda i olika församlingar, utan för att påverka vilka som står på listorna och som sedan blir valda, sade Alexander Bard.

Han hävdade att de gamla folkrörelserna hade förlorat sin betydelse och att arbetsformerna istället måste utgå från arbetsformer som tilltalar unga, moderna storstadsmänniskor.

Utöver Alexander Bard var även statsvetaren Stig-Björn Ljunggren en av talarna på eventet. Han berörde de möjligheter till ökad effektivitet som finns inom den offentliga sektorn, men som ofta inte används särskilt aktivt.

- Många politiker är dessvärre både lite okunniga, men slår också vakt om sina etablerade positioner. Det gör att det ibland kan ta lång tid innan det modern teknik kommer till användning, säger han.

Den efterföljande diskussionen kom framför allt att handla om ifall de etablerade partierna jobbar på rätt sätt. Flera åhörare argumenterade för att låta medborgarna tycka till i enskilda frågeställningar och därmed demokratisera processen - att låta partiprogram och ideologi få mindre betydelse och aktuella frågor få större utrymme.

Detta var dock inget som varken Alexander Bard eller Stig-Björn Ljunggren trodde på.

- Har du ingen ideologi i botten kommer det inte att fungera. På internet måste man vara tydlig och konsekvent. Allt annat kommer att genomskådas, säger Alexander Bard.

Fakta

Eventet med Alexander Bard och Stig-Björn Ljunggren var det andra på hotell Anglais. Läs mer om vår bevakning av förra här.