Efter två år på Google lämnar nu Nicklas Lundblad Google för att återgå till sin gamla arbetsgivare, Handelskammaren.

– Jag har fått för lite utrymme för att skriva och formulera politik. Därför är jag glad för att ha fått detta jobb, säger han.

Från den 1 september blir han vice vd på Handelskammaren och ska arbeta med att utforma Handelskammarens politik och åsikter.

Nicklas Lundblad hör till de främsta debattörerna i Sverige kring den digitala revolutionen och har varit en flitig deltagare här under Almedalsveckan. Framöver kommer kanske hans fokus att ändras.

– Jag kan mycket väl fortsätta att vara en debattör på området, men kanske ur ett lite annat perspektiv än tidigare, säger han.

Nicklas Lundblad hade innan han började på Google ett jobb som stabschef på Handelskammaren, där han också drev it-politiska frågeställningar. Idag är Fredrik Sand den som driver dessa frågor mest konkret på Handelskammaren.

– Fredriks roll kommer inte alls att ändras, säger Nicklas Lundblad.

Just nu håller han på att rekrytera sin efterträdare, och det finns ingen anledning att tro att Google kommer att minska sina ambitioner på lagstiftnings- och politikområdet.

– Vi har egentligen väldigt få som jobbar med lagstiftnings- och regleringsfrågor på Google. Det skulle inte förvåna mig om den gruppen kommer att vara mycket större om bara några år, säger han.