Rickard Eriksson, entreprenör och evangelist

Rickard Eriksson, i dag aktiv med inkubatorn Scipark, är av de flesta känd som Lunarstorms grundare. De sista åren på företaget använde han titeln evangelist. Uppgiften var att sprida idén bakom tjänsten. Han identifierade fem målgrupper för sitt evangelium: den egna personalen, användarna, de som har makt över användarna (i Lunarstorms fall föräldrar och lärare), annonsörer och övrig omvärld – exempelvis politiker som kan påverka hur internet används.

– Jag ville förklara vilken roll Lunarstorm har och vad sajten betyder i en persons liv. En sådan funktion behövs verkligen i ett företag. Teknikbolag fokuserar ofta på tekniken, men det du säljer produkten på är vilken roll produkten har i användarnas liv eller hur den kan effektivisera eller öka livskvaliteten.

Denna typ av evangelisering bör inte bara ske externt. Rickard Eriksson spred även sitt evangelium inom Lunarstorm. En del var att alla anställda skulle vara aktiva användare. Han tog även fram ett manifest och såg till att det efterlevdes.

– I ett litet företag sker sådant här ofta naturligt. Men jag förstår att rollen börjar komma mer och mer i större företag. Framför allt när man jobbar med enskilda teknikprodukter. Ska produkterna kunna finnas i ett sammanhang behövs det någon som berättar om dem och hur de kan fungera med andra tekniker.

Vilka företag tror du har nytta av en evangelist?

– En del traditionella, gamla företag som inte vet var de ska gå skulle ha nytta av en evangelist. Posten kanske. Vilken roll ska Posten ha i framtiden, och hur får man alla att gå åt samma håll? Man behöver ta fram en vision och ha någon som för ut den till de fem målgrupperna. Det är litegrann som lobbying, både bland de sina och externt.
Den person som har denna typ av evangelistroll bör också ha en plats i ledningen, tycker Rickard Eriksson.
– Han ska vara med och dra upp riktlinjerna. Annars är det svårt att få en person som brinner så mycket som krävs, utan att kunna påverka.

Fakta

När företaget har något att förklara. Till exempel om ni har en komplicerad produkt eller om ni siktar in er på en ny målgrupp.

När du behöver bygga ekosystemet runt din produkt. Det kan handla om att din teknik eller din produkt är ny och okänd. Eller att du jobbar på en färsk marknad där det finns ett utbildningsbehov hos kunderna

En teknisk evangelist är en person som arbetar för att skapa ett stöd för en specifik teknik. Målet är att nå en kritisk massa, så att tekniken blir marknadsstandard.

Källa: Wikipedia