Jörgen Bertilsson, e-handelsansvarig hos Avensia.

Drivkrafterna bakom e-handel är tre saker – konsumenter, teknik och aktörer. Men konsumenterna ligger en bra bit före e-handelsföretagen. Därför gäller det för dem att bli snabbare på att implementera det kunderna vill ha. Ungas feedback på e-handelssajter är att de är för långsamma.

– Det handlar om att vinna!, säger Jörgen Bertilsson e-handelsansvarig hos it-leverantören Avensia.

Det finns några stora som har befäst sin position, som Cdon, Bokus och Dustin med flera. Men e-handeln växer snabbt, dock med lite lägre siffror det senaste kvartalet. Strax under fem procent av den totala detaljhandeln är e-handel.

– Trovärdighet är allt på nätet, om den är omvittnad så har du redan vunnit en hel del. Men är du ny i branschen är utseendet viktigt.

Men e-handel är inte bara en sajt. Det är sälj, logistik, service och marknadsföring. Jörgen Bertilsson tar Dustin som ett exempel. De har slutat priskriga och använder service som konkurrensfördel istället.

– Arenan måste också kunna klara tryck.
Svarstiden måste vara snabb annars går besökaren någon annanstans.
– Förr handlade vi på nätet för att spara pengar, nu gör vi det för att spara tid.

E-handel handlar inte heller bara om onlinekonverteringar. Det handlar om att folk pratar med varandra om produkterna eller kanske söker jobb hos ditt företag. Därmed inte sagt att konvertering inte är viktigt.

Faktorer som också är viktiga att ta hänsyn till är att:

 • Kunderna gärna vill slippa att logga in
 • Visualisera produkten.
 • Använd tillräckligt stort typsnitt
 • Var ärlig och öppen
 • Ge snabb kontakt med kundservice
 • Ge intressant kringinformation
 • Skicka relevant information – inte samma information till alla kunder.

– När kunden har bestämt sig. Säg inget mer. Landa köpet.

De trender Jörgen Bertilsson tar upp inom e-handel är följande:

 • Upplevelseshopping
 • Multikanal
 • Sökstrategi med nya regler – idag räcker inte det organiska textsöket, man vill även vara med i bildsök och videosök.
 • Space management – att ha tillräckligt stor kapacitet för att klara trycket
 • Ett bra sajtsök
 • Kundinteraktion
 • Agila projekt – att jobba kontinuerligt med uppdatering

– Nästa stora kanal inom e-handel blir de mobila, 91 procent av konsumenterna har mobilen inom sin omedelbara närhet.


Internetworlds event Webbdagarna pågår just nu Malmö. Ett nittiotal deltagare är plats och lyssnar till talare inom digital marknadsföring, e-handel och sociala medier.