– Fastcheck är en hybridprodukt som finns gratis på internet, men som vi tjänar på genom annonsering. Guiderna är både en onlineprodukt, och en offlineprodukt som går att skriva ut, säger Magnus Aideborn, vd på Fastcheck.

När sajten lanserades i slutet av 2004 var det en betaltjänst, men för få av besökarna var villiga att köpa guiderna. Därför gjorde man om sajten till att vara en annonsfinansierad gratistjänst. För att attrahera annonsörer säljer Fastcheck annonsplatser riktade till nischade målgrupper, exempelvis kan Göteborgs nöjesfält Liseberg annonsera just för de som letar efter guider till Göteborg.

– I dagsläget är inte tiden mogen för att ta betalt på annat sätt än annonsfinansiering, men vi ser en utveckling nu mot att betala för mer online. Exempelvis börjar tidningar fundera på olika sätt att ta betalt. I och med att kunder blir mogna för betalning på internat planerar vi att ändra vår finansiering.

Idag är Fastcheck världsledande distributör av pdf-guider. Sajten har 400 pdfer på 22 olika språk.

Ola Zetterlöf från Fastcheck presenterar företagets strategi i några enkla punkter:

  • Unik och högkvalitativ produkt
  • Många guider och språk
  • Snyggt paketerad
  • Uppdaterad
  • Egen branding
  • Skriven av lokala journalister