I en undersökning som svenska Episerver genomfört på medelstora svenska företag anger 38, 5 procent av de 60 tillfrågade marknadscheferna att deras företag planerar att öka investeringarna i webbplatsen under nästa år. Samtidigt uppger nästan hälften av de tillfrågade, 46,9 procent att de inte bestämt sig för vad de ska göra på webbplatsen under det kommande året.

Internetworld frågade tre personer med kunskap om webbutveckling: Varför är företagen så vilsna på webben?

Maria Wasing, marknadschef på Episerver
– Jag tror att det kan hänga ihop med hur företagen tittar på sociala medier: Man vet att man vill göra något där, men vet inte vad man ska satsa på. Företagen har ännu inte full koll på vad som ger bra återbetalning av investeringar i sociala medier. Därför avvaktar de med att bestämma vad de ska satsa på.

– Fördelen med webben är att det tar kortare tid från att man bestämt sig, till att göra något. Där har man mer tid på sig. Och jag tror också att det är därför man satsar mer på webben, det är en kanal som går ganska fort i förhållande till andra marknadsföringskanaler. Så det gör kanske inte heller så mycket om man inte bestämt sig ännu.

Jim Carlberg, planner på reklambyrån Pool
– Faktum är att webben fortfarande är ett lite okänt territorium för
många företag. Att man inte beslutat hur man ska göra kan vara en
kombination av osäkra köpare och offensiva säljare. Företagen har
många som pockar på deras uppmärksamhet: ”Ni måste göra si, ni måste
göra så”.

– Eftersom webben är i ständig utveckling så skruvar man upp budgeten
för nästa år, för då kommer nya och häftigare saker, som ingen ännu
vet hur de ska använda. Många företag försöker nog köpa sig fria,
istället för att faktiskt sätta sig in i ämnet och fundera över vilka
mål de har med sin webbsatsning. Det handlar i slutändan om att
identifiera kundernas behov och hitta den faktiska affärsnyttan.

Mattias Malmnäs, affärsutvecklare på konsultföretaget Alenio
– Det är svårt att säga något specifikt om så generella saker. Idag har ju de flesta företag en välfungerade närvaro på webben. Man har löst grundproblematiken, det som kanske saknas är organisation – folk som sköter närvaron.

– Nu håller det på att ske ett skifte, vi går från att bygga webb till att köra webb. Nu handlar det om att man måste arbeta med hela webben, och inte om att ha stora ombyggnadsprojekt på sin webbplats och till exempel byta ut hela cms-systemet. Många har insett att de måste ha närvaro utanför den egna webbplasten. Oavsett om man kallar det ”sociala medier” eller att ”nå kunden när denna inte är på webbplatsen”. Men man har inte bestämt sig hur man ska göra.

– Eftersom hela webbanvändningen fortfarande accelererar inom företagen så kommer investeringarna knappast att minska.