– Tidigare hade vi allt material på sajten. Nu arbetar vi på att renodla sajten med mer fokus på fakta och senaste nytt. Bildarkiv, bloggar och diskussioner får flytta till olika öppna plattformar som Flickr och Scribd. Sajten blir ett nav med länkar till de olika platserna.

För Mattias Östmar går en stor del av arbetstiden åt till att ge Centerpartiets olika lokala föreningar webbsupport, själv bidrar han sällan med material till sajten. Hittills har det mesta av dialogen skett via telefon och e-post, men nu har ett extranät för kommunikation inom partiet sjösatts. Det är, i enlighet med Mattias Östmars visioner, byggt i öppen källkod.

Via det nya nätet kommer intresserade att få tillgång till webbskola – ett antal utbildningsfilmer som Mattias Östmar och kollegan Ulrika Ingemarsdotter producerat och lagt upp via Youtube.

– Grundtanken med vår webbstrategi är att man inte ska behöva gå till sajten för att hitta oss. Det kan vara bloggar eller en Flickr-grupp med foton som man hittar.

– Just nu gör vi en kraftig satsning på att utbilda alla som kommer i kontakt med rörelsens webb om vikten av att länka, etikettera och bli sökbara.

En annan del av tänket är att hålla en öppen dialog med dem som kommenterar material på webben.

– Vi uppmuntrar starkt dem som bloggar att svara på inlägg. Jag tror ju, liksom resten av partiet, på personligt ansvar: man får själv avgöra vilka inlägg som går för långt och vilka man ska bemöta.

– Sen skulle jag vilja säga som Oscar Wilde. ”Det enda som är värre än att folk pratar bakom ryggen på en är att de inte gör det.” Man får acceptera att det är på nätet som diskussionen förs.

Fakta

Yrke: Webbansvarig för Centerpartiet sedan fem månader, är dock inte medlem.

Bästa yrkesrelaterade erfarenhet:
Att arbeta med så många engagerade lokalredaktörer.

Bakgrund: Webbentreprenör, har bland annat hjälpt till med klädmärket Filippa Ks webb. Viktigaste it-politiska frågan inför valet: Öppenhet, att offentliga data blir tillgängliga.