Under juni i år genomförde mjukvaruföretaget Adobe en undersökning av chefers attityd till sina företags webbplatser. I studien svarade sammanlagt 400 chefer, 100 i vart och ett av de nordiska länderna, på frågor om webbstrategi och digital kommunikation.

– Det viktigaste resultatet i undersökningen är att otroligt många företag nu menar att webbkommunikation är den viktigaste kanalen till kunderna, säger Kenny Bogø, webbspecialist på Adobe Systems Nordic.

– Oavsett vilken bransch man är i gäller det att om man kan skapa upplevelser i den digitala världen kan man också skapa kundlojalitet och kundrelationer. Detta skapar i sin tur affärer.

Enligt undersökningen tycker ungefär en fjärdedel av de svenska cheferna att deras organisation borde ligga längre fram i webbutvecklingen, eller är oroliga över att missa möjligheter som skulle kunna skapas via webben. För hela Norden är siffran något högre.

– Det jag tycker är konstigt är att en så stor andel i Sverige och Norden ändå har svarat att de har tillräcklig kunskap för att utnyttja webben effektivt. Jag är ute och träffar företag hela tiden, och jag håller inte med. I mina öron låter det mest som önsketänkande.

Kenny Bogø menar att företag i de nordiska länderna har jämförelsevis goda kunskaper om webbkommunikation, i relation till övriga Europa, men att det är svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen.

– Det är helt klart ett problem. Både i Norden och i andra delar av världen. Den digitala utvecklingen går så snabbt, säger han.

– Som företag är det viktigt att man förstår sin bransch och att man förstår hur man ska kommunicera med sina kunder, även digitalt.

Även om chefer och beslutsfattare i ett företag inte själva är med och skapar sin organisations webbplats bör de ha kännedom om utvecklingen av nya funktioner och verktyg för webben, menar Kenny Bogø.

– En mycket viktig faktor är att om man inte förstår de tekniska möjligheterna kan man inte heller bygga upp sina idéer om vad man vill ha på sin hemsida. Därför är dessa kunskaper en viktig kompetens även för andra än it-tekniker.

– På idénivå ska man själv veta vad man vill göra. För att implementera idéerna kan man ta in kompetens utifrån, säger Kenny Bogø.

Ytterligare ett skäl för att satsa på goda webbkunskaper är att en majoritet av de tillfrågade i undersökningen svarat att de tror att kundkontakter via webben kommer att öka inom de närmaste två åren.

Kenny Bogø förutspår att anpassning till olika typer av plattformar kommer att bli allt viktigare för ett företags webbplats.

– De flesta har satsat på hemsidan för dator, men många företag vet inte hur de ska hantera mobiler eller tv-skärmar. Jag är helt säker på att om vi går bara två år framåt i tiden så kommer detta att anses mycket viktigare.

Klicka på bilden för att se en större version