Vint Cerf har kallats "internets fader" och är i Stockholm för att besöka Ingenjörsvetenskapsakademin, Iva. Han kan överblicka i stort sett hela internets utveckling och han sitter sedan 2005 mer centralt placerad än någonsin: som utvecklingsansvarig på Google.

Lanseringen av Google Wave hör till de mest omtalade och Vint Cerf ser det framför allt som en tekniskt mycket spännande utveckling.

– Det liknar lite Twitters arbetssätt, där kommunikationen växer fram i realtid.

Google Wave, som just nu är i beta-fas, syftar till att knyta ihop diskussioner från olika håll: e-post, direktmeddelanden, blogginlägg eller video. Dessa "diskussions-vågor" ska sedan kunna utvecklas i realtid där deltagarna sedan kan låta debatten ta nya vägar.

– Vi har valt att lansera Google Wave extra tidigt. Det är beta, men den här gången är vi extra tidigt ute, just eftersom vi inte vet hur detta kan komma att användas, säger Vint Cerf.

Han är själv nyfiken på hur denna teknik och plattform kommer att mottas och vilka konsekvenser det kommer att få.

– Vi övervakar konsekvenserna av detta noga. Men jag skulle tro att vi alla kommer att bli rejält överraskade över konsekvenserna av Google Wave, säger han.

Diskussionen om realtidswebben är extra het just nu. Intresset för information som uppdateras direkt, såsom Twitter-meddelanden eller Facebook-uppdateringar, vållar mycket debatt.

Och självklart är detta en fråga även på Google.

– Jag är personligen överraskad över Twitters genomslag. Men jag ser ett värde i dessa korta meddelanden, exempelvis för att kunna få ut snabba varningsmeddelanden eller viktig information snabbt, säger han.

Han själv är dock inte alls övertygad om att allt blir realtid, utan att även e-posten, som läses med viss regelbundenhet men inte hela tiden, har ett värde - inte minst i en globaliserad värld.

– I takt med att dina kontakter sprids över världen måste vi kunna kommunicera över tidsgränserna också, och då är e-posten utmärkt, säger han.

Vint Cerf vill inte berätta något om kommande lanseringar, men lyfter fram några fokusområden för bolaget:

– Mobilen. Google tror mycket på att föra ut information till mobilen och vårt operativsystem, Android, för mobiltelefoner är väldigt centralt i dess arbete framöver.

– Verktyg för samarbeten. Google satsar hårt på tjänster där användarna kan bygga saker tillsammans, enligt Vint Cerf.

– Översättning. Genom att maskinellt översätta texter från ett språk till ett annat kan tjänster snabbare bli tillgängliga på nya marknader och kommunikationen underlättas mellan olika delar av världen. Enligt Vint Cerf har Google kommit en bra bit på väg att göra riktigt användbara översättningsalgoritmer.