Till skillnad från reklaminvesteringar i tidningar och tv har internetannonseringen vuxit hittills i år. Under tredje kvartalet ökade investeringarna i annonsering på webben med cirka fyra procent, jämfört med förra året. Det framgår av en rapport från Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM.

Dock var det sökordsmarknadsföring och onlinekataloger som stod för hela denna ökning, inte traditionella annonsformat som banners och liknande.

Annonseringen i webb-tv ökar också märkbart, men här rör det sig ännu om totalt sett låga nivåer. Även mobilmarknadsföringen visar en stark tillväxt trots lågkonjunkturen.

– Att annonsörerna, trots mindre mediebudgetar, ökar sina satsningar på webb-tv, mobil- och sökordsmarknadsföring visar att dessa medier har en viktig roll i marknadskommunikationen redan idag, säger Magnus Anshelm, vd på IRM i ett pressmeddelande.