Juryn bedömer sajterna utifrån följande fem kriterier:

  • Utvecklingskraft
  • Utnyttjar internet på ett nyskapande sätt
  • Redaktionell kvalitet
  • Struktur och navigering
  • Funktionell design

Särskild vikt har lagts vid kriteriet utvecklingskraft, det vill säga hur mycket en sajt har utvecklats under året. Topp 100-juryn består av Internetworlds redaktion och fasta medarbetare.

Fakta om sajterna har tagits fram med hjälp av sajterna själva och konsultföretaget Alenio.