Röstsiffrorna blev 510 ja och 40 nej. Imorgon väntas ministerrådet genom infrastrukturminister Åsa Torstensson skriva under direktivet.

I början av 2010 införlivas ändringarna i EUs regelverk och i maj 2011 ska reglerna vara implementerade i medlemsländernas lagstiftningar.

Det ursprungliga syftet med regelpaketet, som förhandlats i två års tid, är att förbättra konkurrensen i telekomsektorn. Det mesta har dock handlat om integritetsfrågor, sedan parlamentet velat få med ett tillägg som förbjuder operatörer att stänga av internetanvändare utan domstolsprövning. En kompromiss i frågan godtogs nyligen av en särskild förhandlingsgrupp.

Det här är innehållet i det slutliga paketet:

 1. Europeiska konsumenter får rätt att byta teleoperatör på max en arbetsdag och rätt att behålla sitt gamla nummer.
 2. Informationen till konsumenterna förbättras.
 3. Åtgärder som tas gällande tillgång till internet måste respektera Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Rättslig prövning är ett måste.
 4. Tillsynsmyndigheter får rätt att sätta minimikrav på nättjänsters kvalitet för att främja nätneutralitet.
 5. Operatörer måste meddela kunder om säkerhetshål som påverkar personlig information. Reglerna kring cookies skärps och operatörer får lättare att stämma spammare.
 6. Tillgången till nödnumret 112 förbättras inom hela EU.
 7. De nationella telemyndigheterna får större självständighet.
 8. En ny Europeisk telemyndighet – dock utan reell makt – ska främja konkurrensen och en enhetlig reglering på telemarknaden.
 9. Kommissionen får makt att ställa hårdare krav på nationella telemyndigheter i konkurrensfrågor.
 10. Funktionell separation – att separera nät från tjänsteförsäljning hos dominerande operatörer – blir ett verktyg för samtliga EU-länder.
 11. En reformerad spektrumpolitik ökar förutsättningarna för bredband i hela Europa, även i glesbygden.
 12. Regelverket kring nästa generations fiberbaserade accessnät styrs upp.