Ett internet där saker och ting sker nu känns kanske inte som ett särskilt nytt fenomen. Men begreppet »realtidswebb« innebär så mycket mer än att vi idag har tekniker som tillåter data att färdas blixtsnabbt och till många simulant.

Att människor börjar »twittra« och konversera med varandra på plattformar som Facebook och att vem som helst kan rapportera och sprida händelser i samma ögonblick de sker, har djupgående effekter både på webben och i samhället i stort.

Det påverkar hur vi söker efter information, hur sökmotorer måste fungera och hur vi tvingas filtrera den mängd output som dagligen strömmar oss förbi.

Det påverkar hur företag kommunicerar med sina kunder, hur mediehus förmedlar nyheter och hur webbtjänster interagerar med varandra. I Internetworlds stora realtidspecial lär du dig mer om vad realtidswebben innefattar och vilka de största realtidstjänsterna och verktygen är, för närvarande.

Varje dag den här veckan guidar Internetworld dig i hur realtidswebben fungerar. Vi ger dig en inblick i den teknik som ligger bakom utvecklingen, vilka konsekvenser realtidskonversationer får i ett större perspektiv, samt vad experterna tror om realtidswebbens framtid.

Läs mer i vår guide till 15 stora realtidstjänster.