En tung aktör inom realtids-webben i Sverige är Linköpingsföretaget Twingly. Efter stora framgångar med sin bloggsökmotor har det nu utvecklat Twingly Channels.

Vd:n Martin Källström beskriver tjänsten som en »social rss-läsare där användare hjälps åt att filtrera bruset och visa det som är mest kvalitativt«. Den ska lösa de problem som realtidswebben skapar, och det gör den genom att dra nytta av realtidswebbens fördelar.

– En stor del av vardagskommunikationen har flyttat till nätet och med tjänster som Twitter och Facebook kan plötsligt alla publicera information. Det bidrar till en ökad informationsstress och skapar problem som ingen ännu riktigt löst, säger Martin Källström.

Twingly är idag ett av få företag i Sverige som jobbar med realtidswebben och han pratar gärna och mycket om fenomenet.
– För oss är det extremt värdefullt att allmänheten och inte bara »early adopters« förstår vad begreppet innefattar. Om ingen vet vad realtidswebben är kan vi ju inte jobba med den.


Martin Källström, vd på Twingly

Twingly Channels är också tänkt att bli just en »folkets tjänst«. Genom att låta människor kollaborativt vaska fram bra länkar och samla det som är relevant inom ett visst ämnesområde på ett visst ställe, hoppas Twingly komma åt problemen med informationsöverflöd, även kallat »brus«.

– På Twitter och Facebook följer man många personer och tvingas ta in allt de skriver om sina liv, även om det bara är en bråkdel som verkligen intresserar en. Med Twingly Channels vill vi bygga en interaktionsmodell där man kan lyssna på vad en viss person säger om ett intresseområde man delar med den personen. Man följer helt enkelt ämnen snarare än personer, säger Martin Källström.
Han är själv en hängiven Twitter-användare, men ser samtidigt tjänsten som en omogen realtidsprodukt. Ett av problemen han upplever är just svårigheten att filtrera information och avgöra vad som är viktigt.

– Följer du mellan 500 och 1 000 personer på Twitter uppstår ett enormt informationsflöde som du helt omöjligt kan följa om du inte sitter klistrad vid skärmen. När man aktivt följer konversationsströmmen är det väldigt mycket där som inte intresserar en. Men när man går därifrån känns det å andra sidan som man riskerar missa väldigt mycket intressant.

Det finns kort sagt mycket med realtids-webben som frustrerar honom, samtidigt som han är han noga med att framhäva fördelarna.
– När kommunikationen över webben blir omedelbar, precis som över telefon, försvinner det geografiska avståndet och effekten är att man kan få ett socialt umgänge med människor som man inte träffar dagligen.

Det här är någonting som existerat ganska länge genom exempelvis IM-tjänster och sms. Martin Källström protesterar dock mot dem som hävdar att realtidstjänster i sig inte är något nytt.
– Det är lätt att avfärda realtidskommunikationen med att ”det har ju alltid funnits möjligheter att göra samma sak”. Men att konversationen kan gå från många till många är ett nytt fenomen. Det är som när du sitter och pratar med någon på ett kontor och andra runt omkring kan lyssna på er konversation och, om de vill, komma förbi och kommentera det de hört. Så fungerar det inte med IM och sms och den typ av realtidskommunikation som funnits tidigare.

–Det vi ser idag kan liknas vid ett gigantiskt fikarum vilket skapar helt nya effekter – vi pratar med personer som vi annars inte skulle ha pratat med och det sker på ett helt nytt sätt.

Den gigantiska mötesplatsen Facebook tycker han personligen är ganska ointressant, den är bara ett substitut för mejl när han vill prata med sina »IRL-kompisar«. Däremot hyser han fortfarande kärlek till mikrobloggen Jaiku, en tjänst som var mycket populär i Sveriges mediekretsar för drygt ett år sedan.

– Jaiku var helt underbar när den fungerade, när det fanns ett community där. Nu har det flyttat till Twitter och jag med det. Och det i sig är ju väldigt talande, att kvaliteten finns där människorna finns. Det handlar inte alltid om att ha den tekniskt bästa tjänsten utan att ha ett community där individer kan hitta andra att dela intressen och värderingar med.

Trots att realtidstjänsterna börjar ta allt större plats tror Martin Källström inte att de helt kommer att ta över webben.
– Vi kommer alltid ha ett behov av att sätta oss ner och i lugn och ro skriva en välformulerad text, där man inte vill att folk ska läsa samtidigt som man formulerar sig.

Han ser definitivt ett värde i långsamhet och menar att vinsterna med realtidswebben inte består i att man ökar hastigheten, utan att man ökar kontakten. Att mobiltelefonen globalt sett är mycket större än vad internet och datorer är idag tror han beror på den direkta närkontakt som telefonerna, men inte tidigare webben, kunnat erbjuda. Med de blomstrande realtidstjänsterna tror han dock att webben har en chans att »hinna ikapp«.

– Det vi ser på webben nu är permanenta förändringar. Kommunikation blir mer och mer i realtid eftersom det ger ett större värde och den flyttar mer och mer till mobila apparater. Det gör att vi får större och större närhet till människor som vi har ett geografiskt avstånd till. Även kommunikation från media till personer kommer att ske mer och mer i realtid. Man får reda på saker i det ögonblick de sker, inte senare.

Det här tror han också kommer få stor påverkan hos många olika typer av företag. Realtidswebben skapar helt nya typer av förutsättningar för att bygga konsumentrelationer vilket alla företag måste förhålla sig till. Man brukar tala om att medieföretagen är de som påverkas mest, men enligt Martin Källström kan idag alla företag på sätt och vis betraktas som medieföretag eftersom alla har konsumenter de måste kommunicera med.

Den otroligt snabba nyhetscykel som realtidswebben varit med att frambringa menar han dock förstås är extra känslig för tidningsbranschen.
– Företag som är strukturerade för att publicera saker på papper får väldigt stora problem. De jobbar med en distributionsmodell som kostar pengar och tar tid och kan inte matcha webbens ekvation där båda de faktorerna går mot noll. Ska man bidra med nyhetsvärde idag måste man antingen vara först eller bäst. För att hinna med i utvecklingen skär tidningar bort sådant som tar tid och är dyrt att leverera, till exempel en kvalitativ journalistkår, vilket resulterar i en medioker produkt.

– Om vi tittar på de stora nyhetstjänsterna i USA är det allt vanligare att deras journalister, när de får tag på ”breaking news”, först twittrar ut nyheten och därefter börjar skriva en artikel. Då de kan de verkligen säga att de var först med nyheten.
Martin Källström är övertygad om att tidningar och andra traditionella medier såsom radio, tv, böcker och magasin, aldrig helt kommer att försvinna. Däremot tror han att medierna får nya roller.

– Inom en tioårsperiod kommer papperstidningen sluta att vara ett nyhetsmedium och endast innehålla analys av skeenden. Men där finns det ju en oerhört stark roll för journalister. Att förmedla analyser av vad som har hänt eller hur händelser passar in i ett större sammanhang kommer alltid att vara viktigt.

Var Twingly Channels står om tio år har Martin Källström svårt att uttala sig om. Men under våren 2010 planeras tjänsten gå live och även om tålamodet är gott är visionerna stora och målen högt satta.
– Vi vill utveckla tekniken och användarupplevelsen under cirka tre års tid och sedan ha en produkt som växer och blir populär
över hela världen. Om ett år skulle jag vilja ha 50 000 användare, och om tre år skulle jag vilja ha 10 miljoner.

Till framtidsplanerna hör bland annat att bygga ihop Twingly Channels med Google Wave, som till både teknik och användarupplevelse sett är väldigt snarlik, men öppnare i form av att användare till exempel kan gå in och redigera varandras kommentarer.

– Google gör ett jättejobb genom att ta på sig uppdraget att bygga en tjänst där helt nya former av interaktion utvecklas. Twingly har inte resurserna att vänta på att folk under tre år ska klura ut hur man ska konversera, om det är artigt beteende att gå in och rätta någons stavfel. Sådant måste växa fram under tid, och tid kostar pengar. Därför har vi det lite mer uppstyrt på Twingly, till exempel med våra helt linjära kommentarspår.

Att ligga på latsidan och invänta framtiden är dock inte Twinglys stil.
– Vi vill med Channels som utgångspunkt bidra till att utveckla realtidswebben till ett kvalitativt medium och råda bot på de problem som uppstår där. Och det är något vi kommer att kämpa hårt för, säger Martin Källström.