På engelska Wikipedia lyder förklaringen: “Realtidswebben innebär att man söker och hittar information online i samma ögonblick den produceras (…)”. På svenska Wikipedia finns det i skrivande stund inte förklarat.

Internetworld lät därför fyra experter svara på:

  • Vad är realtidswebben?
  • Hur ser din drömtjänst inom området ut?
Annika Lidne, Disruptive Media:
För mig är realtidswebben ett internet som ger användare och applikationer möjlighet att ta del av och delta i det som händer i just detta ögonblick.

Jag vill ha en tjänst som utifrån en applikation låter mig följa mina kontakter oavsett vilken tjänst de har valt, och låter mig posta kommentarer tillbaka samt låter mig följa den fortsatta konversationen oavsett från vilken tjänst kommentatorerna har skrivit sina kommentarer.


Joakim Jardenberg, Mindpark:
Realtid är ju egentligen ett ganska väldefinierat begrepp, men med realtidswebben menar man oftast bara nära realtid. Istället utmärker den sig snarast genom att den är strikt kronologisk och att man sällan läser ikapp. Man doppar tårna i floden som strömmar förbi.

Drömtjänst...well, en fullt fungerande Google Wave, som används av alla och till fullo, ligger nog ganska nära toppen på min önskelista. Annars är jag mycket för att se realtid som ett redskap för kollaborativt skapande. Ska jag säga en sak så säger jag: en Prezi som i realtid låter ett helt team jobba med gemensam storytelling.


Brit Stakston, JMW:
Allt handlar om det som sker just nu. Realtidswebben bygger på tidsaspekten och relevansen för mig. Direkt.

Jag drömmer om lägre tekniktrösklar och en tjänst där alla verkligheter, nätet och vår fysiska omgivning, smälter samman. Jag önskar fler dimensioner till webben som efterliknar det vi känner i vår fysiska verklighet. Tänker mig en sammansmältning av det bästa ur båda världar som ger ett flöde av ögonblicklig kunskap


Martin Källström,Twingly:
Realtidswebben är det som har uppstått när teknisk utveckling och nya former av användarinteraktion har gjort det möjligt för många personer att prata med många personer samtidigt, och just på webben.

Något jag skulle vilja se är en videotjänst som bygger på strömmande video, många till många. Konversationer ska inte ske genom att man bestämmer tid i förväg utan kunna uppstå helt spontant. Som en Bambuser där flera användare som strömmar video kan kopplas ihop till en gemensam upplevelse. Det är svårt att föreställa sig hur det skulle se ut – visste man det skulle man bygga den tjänsten idag. Det är nånting som kanske Bambuser får fundera över