Webbentreprenören Jyri Engeström

Att realtidswebben börjar få stort utrymme i den fysiska världen är de stora mediekonferenserna ett exempel på. I USA har 140 Character Conference i regi av webbentreprenören Jeff Pulver redan haft ett antal omtalade event där man diskuterat de effekter som Twitter och andra realtidstjänster har i affärsvärlden. Andra exempel är the Read Write Real Time Web Summit och Tech Crunch Realtime Crunch Up som båda anordnat flera populära event.

På årets upplaga av den stora europeiska internetkonferensen Le Web i Paris är temat detsamma och här i Sverige anordnades i oktober Europas första »Twitterkonferens« – Realtime Really Disruptive Media Conference.

Bland talarna i Stockholm fanns den finske webbentreprenören Jyri Engeström – en av grundarna till mikrobloggen Jaiku och sedemera produktchef för Social & Mobile på Google i USA, en tjänst han i mitten av oktober bestämde sig för att lämna.

Han menar att vi nu står vid ett vägskäl när det gäller den sociala realtidswebben och dess framtid. Antingen anammar vi en era där sociala realtidsmedier tar plats ovanpå ett fåtal stora, proprietära plattformar.

Eller så satsar vi på öppna standarder och protokoll som PubSubHubbub och OpenId för att pusha realtidsinformation och låta konsumenten själv välja vem som ska stå värd för hennes identitet. Det vill säga, om hon till exempel väljer att logga in på en plats via sitt Twitterkonto, sin Facebookprofil eller annan tjänst.

Själv hoppas Jyri Engeström att utvecklare ska implementera det senare, det vill säga öppna standarder. Men han tycker inte att det är självklart vilken väg utvecklingen kommer att ta.

– Svårigheten ligger i att många stora webbplatser såsom Facebook och Twitter har hoppat på den öppna trenden och delvis givit stöd för dessa typer av protokoll, vilket visserligen inger hopp. Samtidigt får man inte glömma det som Larry Lessig säger, att ”kod är lag”, och att när stora utvecklare genomför något är det lätt att de sätter standarder som på längre sikt riskerar att måla in folk i ett hörn.

Han menar att när stora tjänster profilerar sig som användare av öppna standarder, men anpassar dessa standarder efter sina egna plattformer, bygger de inte med hänsyn till andra tjänster och förlorar framförallt det öppna konceptet. Det i sin tur riskerar utveckla silos, något som istället verkligen låser in människor.

Trots detta ser han positivt på framtiden, mycket tack vare de många innovativa, öppna och framförallt välfungerande tjänster och tekniker som han ser utvecklas just nu.

– Det finns ett enormt community där ute med diverse utvecklande geeks! De har tagit fram saker som PubSubHubbub och de utvecklar just nu en lösning kallad ”Salmon” för synkronisering av kommentarer mellan olika webbtjänster. Open ID lanserade också nyligen ”Web Finger”, en funktion som i huvudsak innebär att du genom att ange en e-postadress kan få veta hos vilka nättjänster e-postägarens webbidentitet finns representerad.

Allt detta, menar Jyri Engeström, bevisar att vi är inne i en fas där vi för första gången börjar få verkliga lösningar på plats, något som i sin tur öppnar upp arenan för att bygga andra tjänster ovanpå.

Det han vill se härnäst är att utvecklare börjar använda de verktyg och tjänster som finns därute, engagera sig i utvecklingen och faktiskt genomföra förändringar på sina webbplatser. Enligt honom är det enda sättet att vara med och driva den öppna utvecklingen framåt.
På Google arbetade han främst med att utveckla mobilapplikationer för Gmail och andra Googleprodukter, men nu har han lämnat Silicon Valley och flyttat hem med sin familj till Finland, och går redan i nya startup-tankar.

Och medan tankarna tar form jobbar han aktivt på att sprida ordet kring det han tycker är viktigt.

– Jag vill göra européer, och i synnerhet skandinaver, mer medvetna om vad man jobbat på i Silicon Valley senaste tiden. Utvecklingen där, kring öppna protokoll och dylikt, är viktig och jag tror att den bereder många möjligheter till ny innovation.


Foto: Nextconference

Fakta

Bakom alla realtidstjänster gömmer sig viktiga protokoll som möjliggör olika funktioner. Här är två stora att hålla koll på:

XMPP, Extensible Messaging and Presence Protocol är ett XML-baserat överföringsprotokoll som används för att utbyta meddelanden och närvaroinformation. Det är baserat på öppna standarder vilket innebär att vem som helst med ett domännamn och internetuppkoppling kan sätta upp en server och skicka meddelanden till användare på andra servrar. Den öppna tekniken driver idag ett brett spektrum av realtidsapplikationer, däribland Google Talk.

PubSubHubbub Publisher-Subcriber-Hubb är ett öppet protokoll som möjliggör ”RSS i realtid”. Istället för att en rss-klient gör förfrågningar mot en server för att se om uppdateringar har skett, sköter PubSubHubbub-servern jobbet. Du som prenumererar via rss på en blogg blir meddelad nästan ögonblickligen efter det att nytt innehåll publicerats