På Försvarsmaktens högkvarter på Gärdet i Stockholm arbetar Johannes Hellqvist och hans kollegor på informationsstaben med att skapa en ungdomlig, tydlig och lockande myndighetssajt. Genom sitt arbete med webben ska de rekrytera ny personal till försvaret och informera om den svenska militärens arbete. En karriär inom försvaret kan mycket väl börja med ett besök på webbplatsen Mil.se.

– Målet är att kunna ta besökaren hela vägen, från nyfikenhet till en jobbansökan. Via sajten rekryterar vi i dag bland annat till Sveriges internationella insatser, Nordic Battlegroup och olika officersutbildningar. Går man in på Mil.se ska man ha hela smörgåsbordet där, allt från information till ansökningsförfarande, säger Johannes Hellqvist.

När värnplikten avskaffas nästa år blir sajten ännu viktigare som ett sätt att locka nya intresserade till en karriär inom försvaret. Då ska varje år mellan 4 000 och 6 000 frivilliga värvas till att göra grundläggande militärutbildning.

Ett led i att nå ut till den unga målgruppen är en egen Youtube-kanal där filmer om bland annat försvarets övningar i Sverige och insatser i Afghanistan och Kosovo finns att se.

– Vi skapade kanalen på Youtube som ett första initiativ i sociala medier. Just nu för vi en dialog om hur vi ska förhålla oss till det nya medielandskapet och vad mer vi ska göra. Därmed inte sagt att vi är säkra på hur vi ska göra det. Kanalen är ett bra sätt för oss att ha närvaro på andra plattformar än vår egen sajt.

Enligt Johannes Hellqvist är en av utmaningarna med webbplatsen att skapa ett tilltal som är engagerande för en ung målgrupp, men som också känns seriöst.

– Det är viktigt att besökarna förstår vad verksamheten faktiskt är. Vi försöker ha en bra uppdatering med nyhetsflöden och reportage. Allt som händer i försvaret har betydelse, och oavsett om det går bra eller dåligt så berättar vi om det.

Fakta

  • Är: Informatör och webbansvarig i Försvarsmakten Bästa yrkesrelaterade erfarenhet: Att vi arbetar väldigt målstyrt och håller fokus på våra målgrupper. Det är annars lätt att glida över i ett produktionsperspektiv. Vi har konkreta mål och en klar bild av vilka målgrupper vi vill prata med.
  • Bakgrund: Utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, började som praktikant på informationsstaben i januari 2008.
  • Om transparens på nätet: Öppenhet är oerhört viktigt. Om det finns information som är relevant för dig kommer du att få tag på den. Därför är det jätteviktigt för oss att berätta även om det som inte är bra. Hur ska folk kunna ha förtroende för oss om vi inte är öppna?