2010 blir året när virala kampanjer börjar utvärderas på allvar och företag inser att onlinevideo inte är en patentlösning. Dessa förutsägelser har formulerats av Duncan Southgate, chef för global innovation på forskningscentret Millward Brown och Ken Mallon, senior chef för Custom Solutions på Dynamic Logic, som fokuserar på forskning om marknadsföring.

Deras förväntningar inför det kommande årets digitala marknadsföring publicerades i amerikanska magasinet Advertising Age, och det är rimligt att tro trenderna i USA också kommer att påverka Sverige.

Enligt de två författarna finns en övergripande trend inom den digitala marknadsföringen: Att de grundläggande regler som finns när det gäller att bygga upp ett varumärke är lika viktiga på webben som inom mer traditionella områden: ”Den nya tekniken kommer inte att ge framgång av sig själv, digital kommunikation behöver fortfarande vara kreativ, engagerande och relevant om den ska klara sig i det nya decenniet.”Advertising Ages förutsägelser inför 2010:

Annonser: Låt dig inte luras av det nya
Under 2010 kommer vi att få se nya, större annonsformat på webben. I början kommer de större annonserna att ge högre intäkter, men effekten kommer att minska när nyhetens behag mattas av. Samma utveckling gick att se för videoannonser, som till att börja med gav goda resultat, men sedan minskade. Dessutom får annonsformaten inte upplevas som alltför störande, eftersom det gör konsumenter negativt inställda.

Virala kampanjer går från konst till vetenskap

Att titta på video online fortsätter att öka i popularitet, vilket kommer få företag att värdesätta den virala spridningen mer, eftersom den blir ett tecken på att en kampanj engagerar tittare. Därför kommer också möjligheten att mäta effekten av virala filmer att bli mer sofistikerat. Företag kommer att börja investera mer pengar i strategier för virala kampanjer, snarare än att bara producera filmer och hoppas på att de ska spridas.

Spel blir sociala och mobila

Att det nu går att komma åt Facebook och Twitter från sin X-box är ett tydligt tecken på hur konsolspel blir sociala. Nya spel låter användaren twittra under spelet, medan verktyg som Onlive låter användare spela helt utan konsol via dator eller tv.

I och med att spelandet blir mera spritt kommer företag också att öka sin marknadsföring i form av spel. Ett exempel på detta är Musse Pigg-spelet Epic Mickey, skapat av Disney, som kommer att lanseras för Nintendo under hösten.

Mobilt tar en större del av kakan

När Iphone, Android och andra mobildatorer blir mer populära, samtidigt som priset för dessa sakta börjar sjunka kommer antalet användare som använder mobilen till att surfa öka markant.

Annonsörer kommer att anpassa sig och satsa mer på marknadsföring i mobilen. En utmaning är att denna marknad är relativt ny och att användarna inte är vana vid annonser i sina telefoner. Kampanjer för detta medium måste därför ha en lågmäld och icke-inkräktande ton, annars riskerar de att slå tillbaka på annonsören.

Här är jag
Tjänster som kombinerar sociala funktioner med positionering kommer att växa och erbjuda nya arenor för annonsering. När användare anger sin position kan annonsörer använda sig av skräddarsydda erbjudanden, utifrån var användaren befinner sig.

Söket utvecklas
I den ekonomiska nedgångens spår håller företag hårt i sina marknadsföringsbudgetar. Därför gynnas sökmarknadsföring, där det är lätt att mäta ROI. Nya sökmotorn Bing utmanar Google, som sporras till att bli ännu bättre.

Söket kommer att närma sig realtid, när användare söker efter Twitter- och Facebookuppdateringar. Det sociala söket får ett uppsving när Googles sökmotor för uppdateringar i sociala medier lanseras senare i år.

Resebranschen får extra nytta av mobila söktjänster och kartbaserat sök.

Annonsörer inser att film inte är en patentlösning
Annonsering i onlinevideo fortsätter att öka under 2010. Förutom att titta på film via sina datorer kommer allt fler att använda spelkonsol eller mobil till detta.

Marknadsföring inom onlinevideo kan vara effektivt, men bara om mediet används på rätt sätt, med väl integrerat varumärke och roligt innehåll. Det är viktigt att de företag som investerar i annonsering inom video på webben är medvetna om att inte göra detta bara för att de har möjlighet. Investeringen kommer bara att fungera så länge den är relevant för företagets varumärke eller budskap.

Varumärken inser nyttan i ”sociala kurvor”

Alla har en social kurva, ett nätverk av vänner och vänners vänner. Med hjälp av Facebook eller andra communites går kurvan lätt att bygga ut. I år kommer detta nätverk att bli viktigt för marknadsföring.

Under 2010 kommer företag behöva förstå hur de kan använda de sociala kurvorna som ett sätt att nå ut till specifika målgrupper. För att en sådan marknadsföring ska fungera måste företagen lära sig vilken information användarna inom en kurva är intresserade av och användarna behöver effektiva filter för att få fram det de är intresserade av inom sitt sociala nätverk.

Nya sätt att lyssna på konsumenten

Konsumenters privata dialog med andra konsumenter har blivit en allt viktigare del av dialogen omkring ett varumärke. För att marknadsförare ska kunna ta del av denna viktiga dialog krävs nya sätt att interagera.

Det skulle kunna leda till att exempelvis ett socialt nätverk och ett marknadsundersökningsföretag samarbetar så att övergången mellan plattformen och den tredje parten som samlar in datan blir smidig.


Digital marknadsföring blir “tradigital”

Gränsdragningen mellan digital och traditionell media blir mindre skarp, när tv-kanaler flyttar ut sina sändningar online och tidningar finns både i tryckt form och på webben.

Därför måste data från olika kanaler kunna integreras, om effekten av en kampanj ska kunna gå att mäta.