Simon Sundén, Honesty:

  • Kolla upp så att konsulten inte jobbar med oetiska metoder. Kräv fullständig transparens. Allt konsulten gör ska du få veta.
  • Fråga efter om konsulten har erfarenhet av att jobba med andra typer av byråer, som pr– eller reklambyråer. Har de det så är det ett gott tecken.
  • Anlita inte en konsult som garanterar en viss placering på Google.
  • Fråga efter referenser
  • Fråga efter hur konsulten jobbar med andra typer av sökmedier som You Tube, Twitter och Facebook.
  • Titta även på hur leverantörerna själva jobbar med sociala medier. Skumma byråer vill ofta inte synas så mycket utåt.

Linn Hallnäs, Search Integration:

  • Träffa några olika leverantörer och se vilka son verkar vilja lära känna din organisation på djupet. All optimering måste anpassas efter kunden.
  • Undvik alla formar av färdiga paket–lösningar.
  • Se till att alla resultat mäts, att mät­punkterna är relevanta och att leverantören agerar på dina data.