Internetworld listar Sveriges 17 mest tongivande SEO-företag, (inga enmanskonsulter är inkluderade) med hjälp av en branschkunnig expertpanel.

Störst är börsnoterade Tradedoubler, med närmare 3,5 miljarder i omsättning internationellt. I dagsläget utgör den svenska SEO-verksamheten däremot endast en bråkdel. Ett flertal aktörer slogs mot röda siffror under 2008, framförallt Getupdated som redovisade en förlust på över 114 miljoner kronor. Crystone, som efter en ganska lång försäljningsprocess avknoppades från Getupdated i slutet av föregående år, hade den dystraste vinstmarginalen, medan Search Integration är listans minsta bolag med två anställda.

Listan:

Klicka på bilden för en större version!