Nu öppnar kvinnorna sina plånböcker på nätet. 2009 var året då kvinnorna i aktiv vuxen ålder gick om männen i konsumtion på nätet. Kvinnornas andel i av e-handeln kommer att öka snabbare än männens. Det gynnar de segment som kvinnor dominerar: kläder, resor och böcker. Den e-handlare som inte tänker på sina kvinnliga kunder kommer att tappa fart.

Kvinnorna har sedan flera år dominerat bloggosfären. 39 procent av kvinnorna i åldrarna 16-25 år har provat att blogga, enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2009” från World Internet Institute. Nästa område där vi kan förvänta oss en kvinnlig dominans är inom e-handel.

Under 2009 gick kvinnorna om männen ifråga om andel som köpt varor eller tjänster på nätet i de mest aktiva åldrarna 25 till 54 år, enligt Statistiska Centralbyrån. När det gäller de yngsta kvinnorna lär de gå om männen nästa år och de äldre kvinnorna ligger inte långt efter männen.

Kvinnor handlar i större utsträckning resor, kläder eller sportartiklar samt böcker, medan män i större grad köper film och musik, datorer, hemelektronik samt aktier, försäkringar och andra finansiella tjänster, enligt SCB. Hemelektronik är den kategori där gapet mellan könen är störst, männen dominerar stort.