Tidigare idag skrev Internetworld om företaget Social Communications som säljer Facebook-användares statusrader för företag att annonsera i. I dagsläget är inte annonskampanjerna som går i statusraderna märkta med att det är reklam det handlar om. Och i flera fall är inte företaget som står bakom annonsen namngivet.

I Marknadsföringslagen paragraf 9: Reklamidentifiering står:
”All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar.”


Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig

Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig vill inte uttala sig i det enskilda fallet med Facead, men säger att generellt gäller att reklam ska vara lätt att upptäcka.

– Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan oavsett medium, liksom att det omedelbart ska framgå vem som är annonsör. Det är en grundläggande förutsättning i konsumentskyddet. Att man ska förstå att det är kommersiella budskap man möts av, säger Elisabeth Trotzig.

– Det är grundläggande regler både i marknadsföringslagen och i Internationella handelskammarens, ICCS regler för reklam och marknadskommunikation, vilket är det regelverk vi prövar efter, säger hon.

Jon Berglund, vd på Social Communications, menar att de är medvetna om problemet och säger att en förändring är på gång.

– Vi arbetar med detta just nu. Självklart följer vi marknadsföringslagen. Det kommer att stå att det är ett sponsrat meddelande i själva texten och inläggen kommer att märkas med ”Sponsored”, säger han.

– Det är där jag tror att problemet ligger idag att tolkningen av lagen är olika, vissa tolkar det som att det ska skrivas ut att budskapet är sponsrat och andra tolkar det som att det ska skrivas ut vilket företag som ligger bakom.

Kommer företagens namn att stå med i annonserna?
– Det beror på, det finns olika modeller. Vissa meddelanden är ren information och den behöver inte märkas som reklam gör. Vad det ska stå i texten är upp till företagen vi jobbar med.

När kommer förändringen att vara på plats?
– Den finns redan på plats, vi kommer nu att göra detta möjligt för alla våra kunder.